Ağamalıyev Ağamalı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail: a_agamali@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-cı il, sentyabrın 1-də Qərbi Azərbaycanın Krasnoselo rayonunun Əmirxeyir kəndində anadan olub

1958-1966-ci illərdə Krasnoselo rayonun Əmirxeyir kənd səkkizillik məktəbində oxuyub

1966 – 1968 –ci illərdə Krasnoselo rayonun Gölkənd kənd orta məktəbində oxuyub

1968-1973-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1975-1979, aspirant, BDU

1985, f.-r.e.n., «Hamar olmayan optimali idarəəetmə məsələləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2018 – dos. “ Ali Riyaziyyat ” kafedrası, mexanika – riyaziyyat fakultəsi, BDU.

2007 – 2017  Azərbaycan Univeristeti, prorektor.

2000 – 2007 Türkiyə dövləti, İstanbul Univeristeti

1999 – 2000 Türkiyə dövləti, Süleyman Demirel Univeristeti

1993 – 1999  “ Ali Riyaziyyat ” kafedrası, mexanika – riyaziyyat fakultəsi, BDU.

1973 – 1993  AMEA – nın Kibernetika institu.

Apardığı dərslər. Ali Riyaziyyat.

31  çap olunmuş elmi işin, 2 dərs vəsaitinin və 2 proqramın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Hamar olmayan proseslər üçün optimal idarəetmə məsələləri

KONFRANSLAR

 1. Təhsilimizə dövlət qayğısı. Ümumi Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci və hakimiyyətə qayıdışının 21- ci il dönümönə həsr olunmuş “ Milli mənəvi dəyərlərin qorunması qloballaşan dünyamızın aktual problemidir” mövzusunda elmi-praktik konfrans. Bakı 2014.
 2. Erməni vəhşiliyinə son qoyulmalıdır. Ümumi Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci və hakimiyyətə qayıdışının 22- ci il dönümönə həsr olunmuş “ Uydurma erməni soyqırımı:yalanlar, iftiralar; Türk-Müsəlman soyqırımı: Faktlar, Həqiqətlər” mövzusunda II  Beynəlxalq elmi konfrans Bakı 2015.
 3. Tanrının Azərbaycana bəxş etdiyi lider. Ümumi Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci vəhakimiyyətə qayıdışının 22- ci il dönümönə həsr olunmuş “ Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxası”mövzusunda III Beynəlxalq elmi-praktik konfrans Bakı 2015.
 4. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyaları multkultral dəyərlərə söykənir. Ümumi Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü və hakimiyyətə qayıdışının 23- ci il dönümünə həsr olunmuş“ Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və cəmiyyətin həyat tərzidir” mövzusunda IY Beynəlxalq elmi konfrans  Bakı 2016.

 

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. On one problem of optimal control with quadratic criterion quality. In: Conference dedicated to 250 anniversary of Acad. Sci. USSR, 1974, 1 P.
 2. Maximum pirinciple in one exremal problem, I,Proc. Of the Acad. Sci. Of azerbaijan, Phys. Tech. & Math. Ser., 1977, N-6
 3. Maximum pirinciple in one non-smooth optimal control problem. In: Conf. Of Young Scientists on Match. & Mech., 1977, pp. 3
 4. Maximum pirinciple in problems of optimal control with non-smooth functional. In:Conference dedicated to 60 th anniversary of Great October Socialist revolution, 1977. 1 p.
 5. Maximum pirinciple in one exremal problem, II, In: Problems of applied mathematics, 1978, pp.5.
 6. Maximum pirinciple in 1 problem of optimal control with non-smooth right site and non-smooth functional. In: Meterials of the II Republican Conf. Of Young Scientists on Math. & Mech., 1978, pp 3.
 7. Maximum pirinciple in one non-smooth optimal control problem. In: Report VINITI, N-312179, August 21, 1979
 8. Optimal control existence theorem for one non-smooth control problem. Doklady of the Acad. Sci. Azerbaijan, 1981, N-12, p. 11-14.
 9. Minimax problem for processes described extermal-differential aquations. Proc. Of the Acad sci. Azerbaijan, 1982, N-2 p. 106-109.
 10. On one problem of non-smooth control with retard. In: Resp. Workshop of young scientists on Applied Math. & Cybern., 1985.
 11. Study of second variation in discrete systems with delay; Proc. Of the Acad. Sci. Azerbaijan, 1994, N-6, p. 43-47.
 12. Existence of optimal control in processes, described by external-differential equations with non-smooth Boltcha type quality critirion, 27 th Annual Iranian Mathematics Conrerence. Siraz University, March. 27-30, 1996.
 13. Minimax problem for processes described extermal-differential aquations, 28 th Annual Iranian Mathematics Conference, Siraz University, March, 28-31, 1997.
 14. Existence of optimal control in processes, described by external-differential equations with non-smooth Boltcha type quality crition, New information tecnology and the mecthematical problems with opplication, Baki stacte university, baki 6-9, 1997.
 15. The necessary continuons of optimality in a non-smooth control problem for discrete
 16. systems XI. International Conference of Mathematicians ISPARTA, TURKEY, Eylül, 1998.
 17. On a problem of control for external-differential equation with time delay arqument. Materials of Scientific conference “The questions on functional analysis and mathematical physics “ dedicated to 80-year of Baku State Univensity named after M.A.Resulzadeh. Baku-1999.
 18. On one control problem for the system of hiperbolik equations of first order with maximums, 31 th Annual Iranian Mathematics Conferense, Şiraz, 2000
 19. A Theorem on Existence of Optimal Control far a nonsmooth Problem. The Thirid International Conference  Tools for Mathematical Modelling. Yune 18-23,2001, Saint-Petersburg.
 20. On a Control Problem for the System of First Order Hyperbolic Equations with Maximums. International Conference on Mathematical Modelling and Scientific Computing. Middle East Technical University and Selçuk University April 2-6,2001.
 21. Birinci Mertebeden Değişken Katsayılı Neutral Geriye Kontrol Diferensiyel Denklemlerin Çözümleri ve Türevlerileri için Elde Edilen Eşitsizlikler, XV Ulusal Matematik Sempozyumu, 4-7 Eylül, Mersin, Türkiye,  2002-10-23.
 22. Transformation Operators for Sturm-Liouville Equation with the Potential Involving Negative Degrees of the Spectral Parameter. İ.Ü. Fen Fakültesi, Matematik Dergisi 61-62 (2002-2003),81-96
 23. Modelling Shalov Water Flow Over an Isolated Ringe in a Class of Discontinuos, ISIAM 2003, 7-11 Juley, Sudney, Avustriya.
 24. Transformation Operators for Sturm-Liouville Equation with the Potential Involving Negative Degrees of the Spectral Parameter. İ.Ü. Fen Fakültesi, Matematik Dergisi 61-62 (2002-2003),81-96
 25. Stability Estimates of First Order Linear and Nonlinear Neutral Differential Equations. İ.Ü. Fen Fakültesi, Matematik Dergisi 61-62 (2002-2003),69-79
 26. The Necessary Conditions of Optimally in Inequality Type for one Nonsmooth Problem. University of Istanbul Faculty of Science The Journal of Mathematics,Physics and Astronomy,Volume 1,2004-2005.
 27. On Eigenvalues of Some Boundary Value Problems for a Polynomial Pencil of  Sturm-Liouville Equation. Applied Mathematics and Computation,Volume 165, Issuse 3, pages 503-763, 27 Yune 2005.
 28. On the stability of delay integro-differetial equations. Baku Devlet Üniversitesi Yayınları, 2006.
 29. The generalized jacobian of a perturbation function in vector optimization. İpək yolu jurnalı, №3-4, 2009.


KONFRANSLAR

 1. Təhsilimizə dövlət qayğısı. Ümumi Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci və hakimiyyətə qayıdışının 21- ci il dönümönə həsr olunmuş “ Milli mənəvi dəyərlərin qorunması qloballaşan dünyamızın aktual problemidir” mövzusunda elmi-praktik konfrans. Bakı 2014.
 2. Erməni vəhşiliyinə son qoyulmalıdır. Ümumi Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci və hakimiyyətə qayıdışının 22- ci il dönümönə həsr olunmuş “ Uydurma erməni soyqırımı:yalanlar, iftiralar; Türk-Müsəlman soyqırımı: Faktlar, Həqiqətlər” mövzusunda II  Beynəlxalq elmi konfrans Bakı 2015.
 3. Tanrının Azərbaycana bəxş etdiyi lider. Ümumi Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci vəhakimiyyətə qayıdışının 22- ci il dönümönə həsr olunmuş “ Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxası”mövzusunda III Beynəlxalq elmi-praktik konfrans Bakı 2015.
 4. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyaları multkultral dəyərlərə söykənir. Ümumi Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü və hakimiyyətə qayıdışının 23- ci il dönümünə həsr olunmuş“ Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və cəmiyyətin həyat tərzidir” mövzusunda IY Beynəlxalq elmi konfrans  Bakı 2016.


Kitablar.

 1. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Isparta 2000
 2. (Ders notları)
 3. Diskret riyaziyyat  dərs vəsaiti, Bakı 2015
Bookmark and Share