Abdullayev Səbuhi

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: sebuhi-bdu@mail.ru

 

1986-cı ildə Şəki rayonu Baş Göynük kəndində anadan olub. 2003-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tələbəsi olmuşdur. 2007-2008-ci illədə hərbi xidmətdi başa vurub. 2008-2010 illərdə mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Cəbr və həndəsə kafedrasında magistr təhsili alıb.2010-cu ildə “MASTER ACADEMY”tədris mərkəzini təsis edib. 2011-ci ildə Ədliyyə Nazirliyinin nəznində olan şirkətə direktor təyin edilib. 2012-ci ildən illərdə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Cəbr və həndəsə kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2014-cü ildən eyni kafedranın Topologiya ixtisası üzrə doktorantıdır. Maskva Dövlət Universitetinin professoru, Lomonosov mükafatı laureantı S.A.Mişenko, Bakı Dövlət Universitetinin şöbə müdiri dos. V.Ə.Qasımov və prof  S.Bayramovun rəhbərliyi ilə elmi fəaliyyətlə məşğuldur. 20-dən çox elmi məqalə və tezisin müəllifidir. 10-dan çox elmi konfansda iştirak edib, 2 elmi konfransda çıxış edib. 2015-ci ildə “ELM” gənclərin sosial-intellektual inkişafına dəstək ictimai birliyinin həmtəsisçisi və direktoru olub.Həmin ildə Ədliyyə Nazirliyin müvafiq Şəadətnaməsi ilə rəsmi qeydiyyata alınıb. Rəhbərlik etdiyi təhsil mərkəzi və gənclər təşkilatı bir çox layihələri həyata keçirib. Bu laihələr arasında ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasına həsr olunan “Məntiq Olimpiadasi”nda müxtəlif universitetlərin yüksək intellekli 5000-dən çox tələbəsi iştirak edib. 2017-ci ildə Prezident yanında Gənclər Fondunun elan etdiyi X qrant müsabiqəsinin qalibi olub.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Halqaların bir epimorfizmlər kateqoriyasında cəbri elementlər çoxobrazlısı. Bakı Dövlət Uiversitetinin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistrant, aspirant və gənc tətqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2009
 2. О некоторых свойствах многообразий Tələbər, magistrantlar, aspirantlar və gənc tətqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2010
 3. О структуре множества всех вычетов по произвольным модулям Bakı Dövlət Universitetinin  Hesablama riyaziyyatı konfransının yaranasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. Bakı 2012
 4. Kateqoriyalarda diaqramların simmetrikliyi haqqında Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2013
 5. O гомоморфизме над алгеброй функций  многообразия . Gəncə dövlət universitetinin Elmi Əsərləri jurnalının № 1-ci sayında
 6. F(M)funksiyalar cəbri üzrə verilən modulların bəzi homomorfizmləri haqqında” Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransında
 7. “Kateqoriyalar və lokal qruplar” Bakı Dövlət Universitetinin 95 illiyinə həsr olunmuş Elmi konfransda
 8. “li cəbrlərində təbəqələnmələr və avtomorfizmlər qrupu” Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər əliyevin anadan olmasının92 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfran sında
 9. “О свойствах некоторово оператора детерминантного типа в GL(2m,R)” Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
 10. “Soft modullar kateqoriyasında tərs limitin törəmə funktoru.”  Bakı Universitetinin xəbərləri .2018. № 1 Səh 24-34    S.E.Abdullayev, S.A.Bayramov
 11. " Inverse system in the category of intuitionistic fuzzy soft modules " for JOURNAL OF ADVANCES IN MATHEMATICS 2018   Pg 7486- 7502
 12. “ Soft modullar kateqoriyasinda universal əmsallar haqqinda teoremlər Lənkəran Dövlət Universiteti .2018
 13. The Universal Coefticient Theorem in the Category of Fuzzy Soft Modules for JOURNAL OF ADVANCES IN MATHEMATICS  pg 7893-7904

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. 2008, Gəncə, Azərbaycan: « Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər » Beynəlxalq konfransı
 2. 2018.IX annual international conference  Of the georgian mathematical union Batumi, September 3-7

 

Bookmark and Share