Abdullayev Səbuhi

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: sebuhi-bdu@mail.ru

 

1986-cı ildə Şəki rayonu Baş Göynük kəndində anadan olub. 2003-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tələbəsi olmuşdur. 2007-2008-ci illədə hərbi xidmətdi başa vurub. 2008-2010 illərdə mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Cəbr və həndəsə kafedrasında magistr təhsili alıb.2010-cu ildə “MASTER ACADEMY”tədris mərkəzini təsis edib. 2011-ci ildə Ədliyyə Nazirliyinin nəznində olan şirkətə direktor təyin edilib. 2012-ci ildən illərdə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Cəbr və həndəsə kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2014-cü ildən eyni kafedranın Topologiya ixtisası üzrə doktorantıdır. Maskva Dövlət Universitetinin professoru, Lomonosov mükafatı laureantı S.A.Mişenko, Bakı Dövlət Universitetinin şöbə müdiri dos. V.Ə.Qasımov və prof  S.Bayramovun rəhbərliyi ilə elmi fəaliyyətlə məşğuldur. 20-dən çox elmi məqalə və tezisin müəllifidir. 10-dan çox elmi konfansda iştirak edib, 2 elmi konfransda çıxış edib. 2015-ci ildə “ELM” gənclərin sosial-intellektual inkişafına dəstək ictimai birliyinin həmtəsisçisi və direktoru olub.Həmin ildə Ədliyyə Nazirliyin müvafiq Şəadətnaməsi ilə rəsmi qeydiyyata alınıb. Rəhbərlik etdiyi təhsil mərkəzi və gənclər təşkilatı bir çox layihələri həyata keçirib. Bu laihələr arasında ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasına həsr olunan “Məntiq Olimpiadasi”nda müxtəlif universitetlərin yüksək intellekli 5000-dən çox tələbəsi iştirak edib.Fəaliyyəti dövründə BDU-nunrəhbərliyi tərəfindən Fəxri fərman və Diplomla mükafatlandırılıb. BDU-nun 100 illik yubileyinə həsr edilmiş “Yubiley medalı” ilə təltif edilib. Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktorudur.

 

Qalib olduğu qrantlar.

1. "PREZİDENT TURNİRİ" intellektual yarışı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 10-cu qrant müsabiqəsi.01 sentyabr 2017-cı il tarixi, sonu 16 dekabr 2017-cı il.

2. “AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ - 100” intellektual yarışı lahiyəsi.

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun 11-ci qrant müsabiqəsi.

19 noyabr 2018-ci il tarixi, sonu 23 fevral 2019-cu il.

3. “BİZİM NƏSİMİ”  intellektual yarışma. AzGF-in maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən 12-ci qrant müsabiqəsi. 02.09.2019-01.12.2019.

4. İntellektual Potensialımızı artıraq” İntellektual yarışı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2019-cu il 1-ci qrant müsabiqəsi.

01.05.2019-01.10.2019.

5. Şuşa “ELM” festivalı. AzGF-in maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən 15-ci qrant müsabiqəsi.

15.09.2021 – 15.12.2021.

6. Mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında QHT-lərin rolunun gücləndirilməsi. Mənəvi dəyərlərin təbliği fondu. 09.12.2021-20.12.2021.

7. “Şəki mədəniyyət” festivalı. Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi. 01.02.2022 və 30.04.2022.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏSLƏRİ.

1.Derivative functor of inverse limit functor in the category of neutrosophic soft modules.

Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics.Bakı ş. 2018,  v. 44 №2, pp.267-284.

2. Bakı Universitetinin Xəbərləri , 2018 s. 24-34. Bakı ş.Soft modullar kateqoriyasinda tərs limitin törəmə funktoru 2018. №1, pp. 24-34

3. Вестник Бакинского унверситета, серия физ.-мат. Наук. Bakı ş.О структуре множества всех вычетов по произвольным модулям 2018. №3, c.13-19.

4. Inverse system in the category of intuitionistic fuzzy soft modules

Journal of Advances in Mathematics, Dehli, 2018, №1, pp. 7486-7502

5. The universal coefticient theorem in the category of fuzzy soft modules

Journal of Advances in Mathematics. Dehli,2018,№1,pp. 7893-7904.

6. Soft modullar kateqoriyasinda universal əmsallar haqqinda teoremlər

Lənkəran Dövlət universiteti, Elmi xəbərlər, Lənkəran. 2018, №1, s. 12-18

7. Neutrosophic Lie Algebras. International Mathematical Forum, HIKARI Ltd, №2, s. 95-106. Bolqariya, 2019 №2, pp.95-106.

8. Neytrosofik soft modullarinin kateqoriyasinda universal əmsal teoremi

Odlar yurdu universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, 2019 - № 52, s. Bakı

2019, №52, s.30-39.

9. Bəzi kateqoriyalar düz limitin varlığı haqqında. Lənkəran Dövlət universiteti, Elmi xəbərlər, Lənkəran. 2019 №2, s. 6-12.

10. The Cech homology theory in the category of soft topological

Spaces. Transactions of  NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, Series of Physical–Technical and Mathematical Sciences. Bakı. 2020 v. 40, № 1 pp.1-11.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI.

 

1. O гомоморфизме над алгеброй функций  многообразия .

Gəncə dövlət universitetinin Elmi Əsərləri jurnalı, 2014, № 1, Gəncə, 2014 s. 14-17.

2. F(M)funksiyalar cəbri üzrə verilən modulların bəzi homomorfizmləri haqqında.

Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. Bakı. 2015, s. 137-138.

3. Li qrupunun toxunan cəbri. Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş, “Funksional analiz və onun tədbiqləri” adlı respublika elmi konfransı. Bakı. 2016, s.39.

4. Li cəbrlərinin məhdut növləri.Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransı. Bakı .2017 s. 95-97.

5. AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasına 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransı. Bakı .

Soft modullar kateqoriyasında tərs limitin funktorunun törəməsi. 2017 s. 9-10.

6. Inverse System in the Category of Intuitionistic Fuzzy Soft Modules. IX International Conference of the Georgian Mathematical Union, Batumi – Tbilisi. 2018 s. 68.

7. Introduction on Neutrosophic Soft Lie Algebras. 8th International Eurasian Conference

On Mathematical Sciences And Applications. Dedicated to the 100th Anniversary of Baku State Universit. Bakı.2019 s. 31-33.

8. О некоторых свойствах группоидов и алгеброидов Ли. Operators, functions, And systems of

Mathematical physics conference International conference June 10-14, , Khazar University, Baku.s. 149-150.

9. Li cəbrlərinin avtomorfizmlər qrupu və tranzitiv Li cəbroidlərinin maneələrinin xoxşild metodu ile hesablanması. Azərbaycan xalqınınÜmummilli lideri Heydər əliyevin anadan olmasının 96 il dönümünə həsr  həsr olunmuş Respublika elmi konfransı, “Riaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransı. Bakı. 2019. s. 157.

Bookmark and Share