Afaq Hüseynova

Afaq Hüseynova

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,baş müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: afaqhuseynova@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957-ci il, martın 2-də Bakı şəhərində anadan olub.

1964-1974-cü illərdə Bakı şəhər 158 №-li orta məktəbdə oxuyub.

1974-1979-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1979-cu ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1974-1979,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

2002-2007,dissertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

2007, f.-r.e.n., « Bir sinif üçüncü tərtib yarım-xətti diferensial tənliklər üçün birölçülü öz-özünə qoşma olmayan qarışıq məsələnin tədqiqi »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- h/h, baş müəllim, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1991-2006, müəllim, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1981-1991, baş laborant, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1979-1981, laborant, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

Apardığı dərslər: Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi, Cəbr və həndəsə.

16-ya yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Bir sinif üçüncü tərtib yarım-xətti diferensial tənliklər üçün qarışıq məsələlər

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Исследование од­­ной одномерной неса­мо­со­пря­жен­ной смешан­ной задачи для одно­го клас­­са полу­линейных дифференциальных уравнений третьего порядка.- Тезисы научной конференции, посвященной 70-летию члена корреспондента НАНА, профессора А.А.Бабаева, Баку, стр.75-76.
  2. Исследование одномерной несамосопряжённой смешанной задачи для одного класса полулинейных дифференциальных уравнений третьего порядка. Тезисы научной конференции, посвящённой 100-летию академика А.И.Гусейнова, Баку, 25 октября, 2007 г., 150-151
Bookmark and Share