Afaq Hüseynova

 

Afaq Hüseynova

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,baş müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957-ci il, martın 2-də Bakı şəhərində anadan olub.

1964-1974-cü illərdə Bakı şəhər 158 №-li orta məktəbdə oxuyub.

1974-1979-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1979-cu ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1974-1979,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

2002-2007,dissertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

2007, f.-r.e.n., « Bir sinif üçüncü tərtib yarım-xətti diferensial tənliklər üçün birölçülü öz-özünə qoşma olmayan qarışıq məsələnin tədqiqi »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- h/h, baş müəllim, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1991-2006, müəllim, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1981-1991, baş laborant, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1979-1981, laborant, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

Apardığı dərslər: Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi, Cəbr və həndəsə.

16-ya yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Bir sinif üçüncü tərtib yarım-xətti diferensial tənliklər üçün qarışıq məsələlər

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Исследование одной одномерной несамосопряженной смешанной задачи для одного класса полулинейных дифференциальных уравнений третьего порядка, Материалы Международной научной конференции «Вопросы функционального анализа и математической физики», посвященной 80-летию Бакинского Государственного Университета, Баку-1999, с.428-443.
 2. Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физ.-матем.наук,2000г., №2, с.89-102.
 3. Вестник Университета «Одлар Юрду», 1999г., №3, с.32-39.
 4. Исследование обобщенного решения одной одномерной несамосопряженной смешанной задачи для одного класса полулинейных дифференциальных уравнений третьего порядка, Тезисы научной конференции аспирантов и молодых исследователей, посвященной 80-летию  Бакинского Государственного Университета, Баку, февраль 2000г., с.41.
 5. Бакинский Государственный Университет, Баку, 2000г., 70 с. (рукопись депонирована в АзНИИНТИ, г.Баку, 27.04.2000, №2663-Аз.2000).
 6. Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физ.-матем.наук,2000г., №3, с.96-102.
 7. Вестник Университета «Одлар Юрду», 2000г., №4, с.35-43.
 8. Исследование решения почти всюду одной одномерной несамосопряженной смешанной задачи для одного класса полулинейных дифференциальных уравнений третьего порядка. Материалы научной конференции, посвященной 80-летию Бакинского Государственного Университета, Баку, 11-12 февраля 2000г., с.13.
 9. Бакинский Государственный Университет, Баку, 2001 г., 70 с. (рукопись депонирована в АзНИИНТИ, г.Баку, 29.03.2001, №2711-Аз.2001).
 10. Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физ.-матем.наук,2000г., №4, с.115-121.
 11. Вестник Университета «Одлар Юрду», 2001г., №5, с.150-159.
 12. Исследование классического решения одной одномерной несамосопряженной смешанной задачи для одного класса полулинейных дифференциальных уравнений третьего порядка.III. Бакинский Государственный Университет, Баку, 2002 г., 60 с. (рукопись депонирована в АзНИИНТИ, г.Баку, 09.04.2002, №2752-Аз.2002).
 13. Исследование классического решения одной одномерной несамосопряженной смешанной задачи для одного класса полулинейных дифференциальных уравнений третьего порядка, Материалы VI республиканской научной конференции аспирантов и молодых исследователей (23-24 февраля 2000г.), I, Баку-2000, с.8-9.
 14. Исследование одной одномерной несамосопряженной смешанной задачи для одного класса полулинейных дифференциальных уравнений третьего порядка. Тезисы научной конференции, посвященной 70-летию члена-корреспондента НАНА, профессора А.А.Бабаева (30.11.-01.12.04), Баку, с.75-76.
 15. Элементы классических теорий Галуа: учебное пособие для ВУЗов. – Баку; изд-во АМУ, 2010. – 242 с.
 16. Sol üçbucaq matris Li cəbrinin avtomorfizmləri haqqında. Azərbaycanin Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2016, səh.53-57
 17. Fourier series analysis of a time-dependent perfusion coefficient determination in a 2D bioheat transfer process, Transactions of NAS of Azerbaijan, Isue Mathematics, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, 2018 (to appear)
Bookmark and Share