Ali riyaziyyat sillabuslar

Mərdanov M.C. - (kafedra müdiri), professor, fizika-riyaziyyat elmlər doktoru

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Əliyev S.Y. - dosent, fizika-riyaziyyat elmlər namizədi, dosent

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Mehtiyeva M.R. - dosent, fizika-riyaziyyat elmlər namizədi

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Muxtarov F.Ş. - dosent, fizika-riyaziyyat elmlər namizədi

1  2  3  4  5  6  7  8  9

İsayeva S.E. - dosent, fizika-riyaziyyat elmlər namizədi

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Hüseynov S.T. - dosent, fizika-riyaziyyat elmlər namizədi

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Ağamalıyev A.Q. - dosent, fizika-riyaziyyat elmlər namizədi

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Tağıyev R.M.  - baş müəllim (0,5 ştat), fizika-riyaziyyat elmlər namizədi (əvəzçiliklə)

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Mahmudova M.H. -müəllim, fizika-riyaziyyat elmlər namizədi

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Bookmark and Share