SƏLİMOV ARİF AĞACAN OĞLU

BDU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının müdiri, Əməkdar Elm Xadimi, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (F.-r.e.d.), Professor
İş telefonu: (+99) 412 510 33 64 Mobil: (+99) 450 355 21 74
WhatsApp: (+90) 536 325 54 84
E-mail: [email protected]
Web: http://mechmath.bsu.edu.az/en/content/arif_salimov


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1956-cı il, iyunun 7-də anadan olub, 1963-1973-cü illərdə Ağsu şəhər 1 sayılı orta məktəbində oxuyub;
1973-1978-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb;
1980-1983-cü illərdə Rusiyanın Kazan Dövlət Universitetinin əyani aspiranturasında “Həndəsə” ixtisası üzrə təh­sil alıb;
1983-1999-cu illərdə və 2017-ci ildən hal-hazıra kimi BDU-da çalışır;
Türkiyənin Atatürk Universitetində müqavilə üzrə dosent (1995-1997) və professor (1998-2017) vəzifələrində çalışmışdır;
Türkiyə Dövlət Mükafatı Laureatı (TÜBİTAK, Ankara, PPÖ-2015);
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-1978, Tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU;
1980-1983, Kazan Dövlət Universitetinin əyani aspiranturası, Rusiya;
1984, F.-r.e.n. (PhD), Kazan Dövlət Universiteti, Rusiya, ixtisas: “Həndəsə və topologiya”;
1998, F.-r.e.d. (D.Sc.), Kazan Dövlət Universiteti, Rusiya, ixtisas: “Həndəsə və topologiya” (Bu ixtisas üzrə ölkədə yeganə elmlər doktorudur);
1988, Dosent;
2014, Professor (Azərbaycanın Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən verilib);
2019, Əməkdar Elm Xadimi (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən verilib).

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1. 2017- h/h, “Cəbr və Həndəsə” kafedrasının müdiri, Professor, BDU;
 2. 1995-2017, Atatürk Universitetində müqavilə ilə Dosent (1995-1997) və Professor (1998-2017), Türkiyə;
 3. 1988-1999, Dosent, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU;
 4. 1983-1988, Assistent, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU;
 5. 1978-1980, Mühəndis-riyaziyyatçı, Kibernetika İnstitutu, AMEA.


TƏDQIQAT SAHƏSI

Çoxobrazlılar üzərində diferensial həndəsi strukturlar. Tenzor laylanmaları. Diferensial həndəsi obyektlərin liftləri

YETİŞDİRDİYİ FƏLSƏFƏ DOKTORLARI

 1. Habil Fattayev, Ph.D., Geometry of pure affinor subbundle, 1994 (Russia);
 2. Melek Aras, Ph.D., On Riemannian manifods with metrics sg=cg+va, 2005 (Turkey);
 3. Matlab Mamedov, Ph.D., Theory of lifts in the bundle of covariant tensors, 2006 (Azerbaijan);
 4. Aydin Gezer, Ph.D., Problems of theory of lifts in the tensor bundle, 2008 (Turkey);
 5. Murat Iscan, Ph.D., Geometry of B-manifolds, 2008 (Turkey);
 6. Kursat Akbulut, Ph.D., Infinitesimal transformations in the tangent bundle, 2009 (Turkey);
 7. Seher Aslanci, Ph.D., On geometrical applications of covariant tensors, 2011 (Turkey);
 8. Hasim Cayir, Ph.D., Almost para-contact structures, 2013 (Turkey);
 9. Filiz Ocak, Ph.D., On some natural metrics in cotangent bundle, 2014 (Turkey);
 10. Manouchehr Asl Behboudi, Ph.D., Differential geometrical properties of hypercomplex manifolds, 2015 (Turkey);
 11. Furkan Yildirim, Ph.D., Semi-cotangent bundles, 2015 (Turkey);
 12. Rabia Cakan, Ph.D., Differential geometrical structures and their transfers by musical isomorphisms, 2015 (Turkey);
 13. Sibel Turanli, Ph.D., Anti-Kahler-Codazzi manifolds, 2015 (Turkey);
 14. Hilmi Sarsılmaz, Ph.D., Almost para-complex pure 4-Walker manifolds, 2017 (Turkey);
 15. Sevil Kazimova, Ph.D., On special Riemannian metrics in bundles, 2021 (Azerbaijan).

NÜFUZLU BEYNƏLXALQ JURNALLARIN REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVÜ

- TWMS Journal of Pure and Appl. Math. (Clarivate Analytics, Web of Science, SCI-Exp.);

- International Electronic Journal of Geometry (Clarivate Analytics, Web of Science, ESCI);

- Proceedings Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb. (Clarivate Analytics, Web of Science, ESCI);

- Transactions Inst. Math. Mech. Natl. Acad. Sci. Azerb. (SCOPUS).

NÜFUZLU BEYNƏLXALQ JURNALLARIN RƏYÇİSİ

- “Mathematical Reviews, American Mathematical Society”;

- “Journal of Geometry and Physics” (Elsevier);

- “Journal of Geometry” (Springer);

- “Int. J. Geom. Methods Mod. Phys.” (World Scientific);

- “J. Math. Phys. Anal. Geom.”;

- “Acta Math. Hungar.”(Spinger);

- Publicationes Mathematicae Debrecen”;

- “Indian Journal Pure and Applied Math.” (Springer);

- “Mediterranean Journal of Mathematics” (Springer);

- “Turkish J. Math.” və sairə.

QRANTLAR

- Grant MFAG-116F230, TUBITAK, Türkiyə, 2016 (Layihə rəhbəri);

- Grant MFAG-112F111, TUBITAK, Türkiyə, 2012 (Layihə rəhbəri);

- Grant TBAG-108T590, TUBITAK, Türkiyə, 2008 (Layihə rəhbəri);

- Grant TBAG-105T551, TUBITAK, Türkiyə, 2006 (Layihə rəhbəri).

MÜKAFATLARI

- “Tenzor strukturlar” elmi layihəsi üzrə Türkiyə Dövlət Mükafatı (TÜBİTAK Proje Performans Ödülü, Ankara-2015 (20.000 ABŞ Dolları);

- “Tensor operators and their applications,  New York, 2013” monoqrafiyasına görə Atatürk Universitetinin “Bilimsel Teşvik Birincilik Ödülü” Mükafatı, Türkiyə 2013;

- 2002-2016-cı illərdə “Thomson Reuters (Clarivate Analytics)”-ə daxil olan SCI-Expanded junallarinda çap edilmiş məqalələr üçün  Türkiyə Elm və Texnika Komitəsinin (TUBITAK-ın) 22 ədəd “Makale Teşvik” mükafatı;

- Atatürk Universitetinin  “Sıtkı Alp adına Bilimsel Teşvik Takdir Ödülü” Mükafatı, Türkiyə 2016;

- Bakı Dövlət Universitetinin “İlin Alimi” mükafatı, BDU 2019.

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLARIN TƏŞKİLAT VƏ ELM KOMİTƏLƏRİNDƏ ÜZVÜLÜK

-18th Inter. Geometry Symp., İnönü Univ., Malatya,Turkey, 2021;

- 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications , Budapest, Hungary, 2017;

- 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Belgrade, Serbia, 2016;

- 12th International Conference on Geometry and Applications Varna, Bulgaria, 2015;

- 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Athens, Grecee, 2015;

- Internat. Conf. on Advan. in Math. Sciences, Antalya, Turkey, 2015;

- XIII Geometri Sempozyumu, İstanbul, 2015;

- 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,Vienna, Austria, 2015;

- 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Sarajevo,  Bosnia Herzegovina, 2014;

- XII Geometri Sempozyumu, Bilecik, Türkiye, 2014;

- 1st International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Prishtine, Kosovo, 2013;

- XI Geometri Sempozyumu,  Ordu, Türkiye, 2013;

- X Geometri Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 2012;

- IV Cong. of the Turkic World Math. Society,  Baku, Azerbaijan, 2011;

- IX Geometri Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 2011;

- VIII Geometri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2010;

- VII Geometri Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 2009;

- VI Geometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 2008;

- II. Türk Dünyası Matem. Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2007;

- IV. Inter. Geom. Semp., Zonguldak, Turkey, 2006;

- 1st Congress of the World  Mathematical Society of Turkic Countries, Elazig, Turkey, 1999;

- Межд. науч. конф. “Лобачевский и современная геометрия”, Казань, Russia, 1992.

ELMİ KOMİSSİYALARDA VƏ CƏMİYYƏTLƏRDƏ ÜZVÜLÜK

-Türkiyə Dövlətinin Elmi və Texnoloji Tədqiqat Komitəsinin (TUBITAK-ın) elmi layihələr üzrə komissiyasının üzvü və rəyçisi (2008-2017);

- Yaponiyanın “Tensor” cəmiyyətinin üzvü;

- Bolqarıstanın “Bojan Petkantschin” adlı həndəsə cəmiyyətinin üzvü;

- Atatürk universitetinin nəzdindəki həndəsə ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiya Şurasının sədri (2001-2017);

- Türkiyənin Ali Təhsil Qurumunun (YÖK) həndəsə ixtisası üzrə dosentlik ünvanı verən komissiyasının sədri və üzvü (2008-2013);

- Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasının “Riyaziyyat və mexanika” üzrə ekspert şurasının üzvü (2017 - 2021).

SEÇİLMIŞ MƏQALƏLƏRİ

 1. Salimov, A.; Aslanci, S.; Jabrailzade, F. Dual-holomorphic functions and problems of lifts. Chin. Ann. Math. Ser. B. 43 (2022), no. 2 (SCI-Expanded).
 2. Sultanova, T.; Salimov, A. On holomorphic metrics of 2-jet bundles. Mediterr. J. Math., 19 (2022), no. 1, Article 29 (SCI-Expanded).
 3. Salimov, A.; Fattayev, H. On a fiber-wise homogeneous deformation of the Sasaki metric. Filomat. 35 (2021), no. 11, 3607-3619 (SCI-Expanded).
 4. Fattayev, H.; Salimov, A. Metrics and connections on the bundle of affinor frames. Chin. Ann. Math. Ser. B. 42 (2021), no.1, 121-134 (SCI-Expanded).
 5. Salimov, A.; Fattayev, H. Lift of derivations in the coframe bundle. Mediterr. J. Math., 17 (2020), no.2, Article 48 (SCI-Expanded).
 6. Salimov, A.; Azizova, Sh. Some remarks concerning anti-Hermitian metrics. Mediterr. J. Math. 16 (2019), no.4, Article 84 (SCI-Expanded).
 7. Salimov, A.; Asl, M.B.; Kazimova, S. Problems of lifts in symplectic geometry. Chin. Ann. Math. Ser. B. 40 (2019), no. 3, 321-330 (SCI-Expanded).
 8. Salimov, A.; Fattayev, H. Connections on the coframe bundle. International Electronic Journal of Geometry.  12 (2019), no. 1, 93-101 (ESCI).
 9. Salimov, A. On structure-preserving connections. Periodica Mathematica Hungarica. 77 (2018), no. 1, 69-76 (SCI-Expanded).
 10. Salimov, A.; Fattayev, H. On a new class of lifts in the coframe bundle. C.R. Acad. Bulgare Sci. 71 (2018), no. 6, 743-750 (SCI-Expanded).
 11. Fattayev, H.; Salimov, A. Diagonal lifts of metrics to coframe bundle. Proceedings of the Institute of Math. and Mech. 44 (2018), no. 2, 328-337 (ESCI).
 12. Salimov, A.; Fattaev, H. Coframe bundle and problems of lifts on its cross-sections. Turkish J. Math. 42 (2018), no. 4, 2035-2044 (SCI-Expanded).
 13. Salimov, A.; Cakan, R. Problems of g-lifts. Proceedings of the Institute of Math. and Mech. 43 (2017), no. 1, 161-170 (ESCI).
 14. Cakan R., Akbulut K., Salimov A. Musical isomorphisms and problems of lifts. Chin. Ann. Math. Ser. B37 (2016), no. 3, 323-330 (SCI-Expanded).
 15. Salimov, Arif; Cakan, Rabia On deformed Riemannian extensions associated with twin Norden metrics.Chin. Ann. Math. Ser. B 36 (2015), no. 3, 345–354 (SCI-Expanded).
 16. Ocak, F.; Salimov, A. Geometry of the cotangent bundle with Sasakian metrics and its applications. Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. 124 (2014), no. 3, 427-436 (SCI-Expanded).
 17. Salimov, Arif On anti-Hermitian metric connections. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 352 (2014), no. 9, 731–735 (SCI).
 18. Salimov, Arif; Gezer, A. Norden structures of Hessian type. Turkish J. Math. 38 (2014), no. 3, 462–469 (SCI-Expanded).
 19. Behboudi Asl, Manouchehr; Salimov, A. On anti-Hermitian metric connections preserving a bicomplex structure. Adv. Appl. Clifford Algebr. 24 (2014), no. 1, 11–21 (SCI-Expanded).
 20. Yildirim, Furkan; Salimov, A. Semi-cotangent bundle and problems of lifts. Turkish J. Math. 38 (2014),no. 2, 325–339 (SCI-Expanded).
 21. Ağca, Filiz; Salimov, A. Some notes concerning Cheeger-Gromoll metrics. Hacet. J. Math. Stat. 42(2013), no. 5, 533–549 (SCI-Expanded).
 22. Salimov, A. A.; Cengiz, N.; Behboudi Asl, M. On holomorphic hypercomplex connections. Adv. Appl. Clifford Algebr. 23 (2013), no. 1, 179–207 (SCI-Expanded).
 23. Salimov, Arif; Akbulut, Kursat; Turanli, S. On an isotropic property of anti-Kähler-Codazzi manifolds. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 351 (2013), no. 21-22, 837–839 (SCI).
 24. Salimov, Arif; Cayir, H. Some notes on almost paracontact structures. C. R. Acad. Bulgare Sci. 66(2013), no. 3, 331–338 (SCI-Expanded).
 25. Salimov, Arif; Turanli, S. Curvature properties of anti-Kähler–Codazzi manifolds. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 351 (2013), no. 5-6, 225–227 (SCI).
 26. Salimov, A. A.; Cakan, R. On bicomplex-holomorphic manifolds. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 10(2013), no. 7, 1320010, 8 pp. (SCI-Expanded).
 27. Gezer, Aydin; Cengiz, Nejmi; Salimov, A. On integrability of golden Riemannian structures. Turkish J. Math. 37 (2013), no. 4, 693–703 (SCI-Expanded).
 28. Iscan, M.; Gezer, A.; Salimov, A. Some properties concerning curvature tensors of eight-dimensional Walker manifolds. Zh. Mat. Fiz. Anal. Geom. 8 (2012), no. 1, 21–37 (SCI-Expanded).
 29. Salimov, Arif; Aslanci, Seher Applications of Φ-operators to hypercomplex geometry. Adv. Appl. Clifford Algebr. 22 (2012), no. 1, 185–201 (SCI-Expanded).
 30. Salimov, Arif; Gezer, Aydin; Iscan, M. On para-Kähler-Norden structures on the tangent bundles. Ann. Polon. Math. 103 (2012), no. 3, 247–261 (SCI-Expanded).
 31. Gezer, A.; Salimov, A. A. Lifts of (1,1)-tensor fields on pure cross-sections of (p,q)-tensor bundles. TWMS J. Pure Appl. Math. 2 (2011), no. 2, 194–202.
 32. Salimov A.A., Iscan M., Turanli S. Differential geometry of Walker manifolds. “Relativity, Gravity and Geometry, Petrov 2010 Anniversary Symposium On General Relativity and Gravitation”, Selected for the special memorial issue of the Journal “Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta” (Proceedings of Kazan University, Physics and Mathematics Series), 153 (2011), no. 3, 264-271.
 33. Salimov, Arif; Gezer, Aydin; Aslani, S. On almost complex structures in the cotangent bundle. Turkish J. Math. 35 (2011), no. 3, 487-492 (SCI-Expanded).
 34. Salimov, A. A. A note on the Goldberg conjecture of Walker manifolds. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 8 (2011), no. 5, 925-928 (SCI-Expanded).
 35. Salimov, Arif; Gezer, A. On the geometry of the (1,1)-tensor bundle with Sasaki type metric. Chin. Ann. Math. Ser. B 32 (2011), no. 3, 369-386 (SCI-Expanded).
 36. Salimov, A.; Agca, F. Some properties of Sasakian metrics in cotangent bundles. Mediterr. J. Math.8 (2011), no. 2, 243-255 (SCI-Expanded).
 37. Salimov, A.; Iscan, M. On Norden-Walker 4-manifolds. Note Mat. 30 (2010), no. 1, 111-128 (Scopus).
 38. Aslanci, S.; Kazimova, S.; Salimov, A. Some remarks concerning Riemannian extensions. Ukrainian Math. J. 62 (2010), no. 5, 661-675 (SCI-Expanded).
 39. Salimov, A. Erratum to: On operators associated with tensor fields. J. Geom. 99 (2010), no. 1-2, 179-181 (Scopus).
 40. Salimov, A. On operators associated with tensor fields. J. Geom. 99 (2010), no. 1-2, 107-145 (Scopus).
 41. Salimov, A. A.; Iscan, M.; Akbulut, K. Notes on para-Norden-Walker 4-manifolds. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 7 (2010), no. 8, 1331–1347 (SCI-Expanded).
 42. Salimov, Arif A.; Agca, F. On para-Nordenian structures. Ann. Polon. Math. 99 (2010), no. 2, 193–200 (SCI-Expanded).
 43. Salimov, Arif; Iscan, M. Some properties of Norden-Walker metrics. Kodai Math. J. 33 (2010), no. 2,283–293 (SCI-Expanded).
 44. Gezer, A.; Tarakci, O.; Salimov, A. On the geometry of tangent bundles with the metric II+III. Ann. Polon. Math. 97 (2010), no. 1, 73–85 (SCI-Expanded).
 45. Salimov A.A., Iscan M. On the geomtry of B-manifolds. Kazan. Gos. Univ. Učen. Zap. 151(2009), kn.4, 231-239. (Short Report in Proceedings of the N. I. Lobachevskii Mathematical Center. Kazanskoe Matematicheskoe Obshchestvo, Kazan. 39(2009), 96-102.
 46. Gezer, A.; Akbulut, K.; Salimov, A. Infinitesimal holomorphically projective transformations on tangent bundles with respect to the synectic metric tensor. JP J. Geom. Topol. 9 (2009), no. 3, 225-237.
 47. Salimov, A. Non-existence of para-Kahler-Norden warped metrics. Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 6 (2009), no. 7, 1097-1102 (SCI-Expanded).
 48. Tarakci, O.; Gezer, A.; Salimov, A. On solutions of IHPT equations on tangent bundles with the metric II+III. Math. Comput. Modelling 50 (2009), no. 7-8, 953-958 (SCI-Expanded).
 49. Salimov, A. A.; Akbulut, K. A note on a paraholomorphic Cheeger-Gromoll metric. Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. 119 (2009), no. 2, 187-195 (SCI-Expanded).
 50. Salimov, Arif A.; Gezer, Aydin; Akbulut, K. Geodesics of Sasakian metrics on tensor bundles. Mediterr. J. Math. 6 (2009), no. 2, 135-147 (SCI-Expanded).
 51. Salimov, A. A.; Kazimova, S. Geodesics of the Cheeger-Gromoll metric. Turkish J. Math. 33 (2009), no. 1, 99-105 (SCI-Expanded).
 52. Magden, Abdullah; Salimov, A. Complete lifts of tensor fields on a pure cross-section in the tensor bundle. J. Geom. 93 (2009), no. 1-2, 128-138 (Scopus).
 53. Salimov, A. A.; Akbulut, K.; Aslanci, S. A note on integrability of almost product Riemannian structures. Arab. J. Sci. Eng. Sect. A Sci. 34 (2009), no. 1, 153–157 (SCI-Expanded).
 54. Iscan, M.; Salimov, A. A. On Kähler-Norden manifolds. Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci. 119 (2009), no. 1, 71–80 (SCI-Expanded).
 55. Salimov, Arif; Iscan, Murat; Akbulut, K. Some remarks concerning hyperholomorphic B-manifolds. Chin. Ann. Math. Ser. B 29 (2008), no. 6, 631–640 (SCI-Expanded).
 56. Gezer, Aydin; Salimov, Arif A. Almost complex structures on the tensor bundles. Arab. J. Sci. Eng. Sect. A Sci. 33 (2008), no. 2, 283–296 (SCI-Expanded).
 57. Gezer, Aydin; Salimov, A. Diagonal lifts of tensor fields of type (1,1) on cross-sections in tensor bundles and its applications. J. Korean Math. Soc. 45 (2008), no. 2, 367-376 (SCI-Expanded).
 58. Gezer, A.; Salimov, A. A. The lifts of a derivation determined by DKXY and their applications. Math. Balkanica (N.S.) 21 (2007), no. 1-2, 71–78.
 59. Salimov, A. A.; Iscan, M.; Etayo, F. Paraholomorphic B-manifold and its properties. Topology Appl. 154(2007), no. 4, 925–933 (SCI-Expanded).
 60. Magden, A.; Salimov, A. A. On applications of the Yano-Ako operator. Acta Univ. Palack. Olomuc. Fac. Rerum Natur. Math. 45 (2006), 135–141.
 61. Cengiz, N.; Tarakcı, O.; Salimov, A. A. A note on Kaehlerian manifolds. Turkish J. Math. 30 (2006), no. 4,439–445 (Scopus).
 62. The outline of scientific and pedagogical activity of V.V. Vishnevskij (devoted to 75-th birthday), Uchenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya Fiziki-Matematicheskie Nauki) 147 (2005), кн.1, 26-36.
 63. Iscan, M.; Salimov, A. On a connection between the theory of Tachibana operators and the theory of B-manifolds. Hacet. J. Math. Stat. 34 (2005), 47–53 (Scopus).
 64. Salimov, Arif A.; Mammadov, Matlab A. Affinor structures on a manifold with pure Riemann metric. Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 24 (2004), no. 4, Math. Mech., 149–154.
 65. Mağden, A.; Cengiz, N.; Salimov, A. A. Horizontal lift of affinor structures and its applications. Appl. Math. Comput. 156 (2004), no. 2, 455–461 (SCI-Expanded).
 66. Kamali, Muhammad; Salimov, Arif A. Horizontal lifts of affinor fields to the tensor bundle. Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 24 (2004), no. 1, Math. Mech., 149–154.
 67. Mağden, A.; Salimov, A. A. Geodesics for complete lifts of affine connections in tensor bundles. Appl. Math. Comput. 151 (2004), no. 3, 863–868 (SCI-Expanded).
 68. Salimov, A. A.; Chengiz, N. Lift of Riemannian metrics to tensor bundles. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 2003, no. 11, 51-59; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 47 (2003), no. 11, 47–55 (2004).
 69. Cengiz, N.; Salimov, A. A. Diagonal lift in the tensor bundle and its applications. Appl. Math. Comput. 142 (2003), no. 2-3, 309–319 (SCI-Expanded).
 70. Cengiz, N.; Salimov, A. A. Geodesics in the tensor bundle of diagonal lifts. Hacet. J. Math. Stat. 31(2002), 1–11 (Scopus).
 71. Cengiz, Nejmi; Salimov, A. A. Complete lifts of derivations to tensor bundles. Bol. Soc. Mat. Mexicana (3)8 (2002), no. 1, 75–82 (SCI-Expanded).
 72. Cengız, Nejmi; Salımov, A. A. Complete lifts of derivations of special types to the tensor bundle. Math. Balkanica (N.S.) 15 (2001), no. 3-4, 265–274.
 73. Akbulut, S.; Ozdemir, M.; Salimov, A. A. Diagonal lift in the cotangent bundle and its applications. Turkish J. Math. 25 (2001), no. 4, 491–502 (Scopus).
 74. Magden, A.; Salimov, A. A. Horizontal lifts of tensor fields to sections of the tangent bundle. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 2001, no. 3, 77--80; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 45 (2001), no. 3, 73–76.
 75. Salimov, A. A.; Mağden, A. Horizontal lifts of tensor fields of type (1,1). Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 20 (2000), no. 4, Math. Mech., 182–191, 267.
 76. Salimov, A. A.; Kadıoğlu, E. Lifts of derivations to the semitangent bundle. Turkish J. Math. 24(2000), no. 3, 259–266 (Scopus).
 77. Mağden, A.; Kadıoğlu, E.; Salimov, A. A. Applications of the Tachibana operator on problems of lifts.Turkish J. Math. 24 (2000), no. 2, 173–183 (Scopus).
 78. Kopuzlu, Abdullah; Salimov, A. A. Geodesics in a tensor bundle. Turkish J. Math. 23 (1999), no. 2, 281–286 (Scopus).
 79. Salimov, A. A.; Maǧden, A. Complete lifts of tensor fields on a pure cross-section in the tensor bundle T1q(Mn). Note Mat. 18 (1998), no. 1, 27–37 (1999) (Scopus).
 80. Mağden, Abdullah; Kamali, Muhammet; Salimov, Arif A. The Tachibana operator and transfer of lifts.Turkish J. Math. 22 (1998), no. 1, 109–117 (Scopus).
 81. Mağden, A.; Salimov, A. A. On the generalized Φ-operator. (Turkish) Hacet. Bull. Nat. Sci. Eng. Ser. B 25(1996), 99–108.
 82. Salimov, A. A. Lifts of poly-affinor structures on pure sections of a tensor bundle. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 1996, no. 10, 55-62; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 40 (1996), no. 10, 52–59 (1997).
 83. Salimov, A. A. Complete lifts of tensor fields into a pure tensor subbundle. (Russian) Trudy Geom. Sem. Kazan. Univ. No. 22 (1994), 69–78.
 84. Salimov, A. A. Generalized Yano-Ako operator and the complete lift of tensor fields. Tensor (N.S.) 55 (1994), no. 2, 142–146.
 85. Salimov, A. A. A new method in the theory of liftings of tensor fields in a tensor bundle. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 1994, no. 3, 69-75; translation in Russian Math. (Iz. VUZ) 38 (1994), no. 3, 67–73.
 86. Salimov, A. A. Almost ψ-holomorphic tensors and their properties. (Russian) Dokl. Akad. Nauk 324(1992), no. 3, 533-536; translation in Russian Acad. Sci. Dokl. Math. 45 (1992), no. 3, 602–605 (1993) (SCI).
 87. Salimov, A. A. Quasi-ϕ-holomorphic section of a hybrid subbundle. (Russian) Trudy Geom. Sem. Kazan. Univ. No. 21 (1991), 85–93.
 88. Salimov, A. A. Quasiholomorphic mapping and a tensor bundle. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 1989, no. 12, 73-76; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 33 (1989), no. 12, 89–92 (SCI-Expanded).
 89. Salimov, A. A. The generalized Tachibana operator and its properties. (Russian) Akad. Nauk Azerbaĭdzhan. SSR Dokl. 45 (1989), no. 5, 8–11.
 90. Salimov, A. A. Almost integrability of a poly-affine structure. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat.1988, no. 6, 78--80; translation in Soviet Math. (Iz. VUZ) 32 (1988), no. 6, 110–113 (SCI-Expanded).
 91. Salimov, A. A. Polyaffine structures on invariant submanifolds. (Russian) Studies in geometry (Russian),106–115, Azerbaĭdzhan. Gos. Univ., Baku, 1987.
 92. Salimov, A. A. A-holomorphic vector fields. (Russian) Problems in geometry and algebraic topology (Russian), 95–101, Azerbaĭdzhan. Gos. Univ., Baku, 1985.
 93. Salimov, A. A. A remark on almost-integrability of a structure. (Russian) Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat.1985, no. 12, 71–72, 78 (SCI-Expanded).
 94. Salimov, A. A. Holomorphic-projective transformations of a connection on manifolds with structures defined by algebras. (Russian) Trudy Geom. Sem. Kazan. Univ. No. 16 (1984), 91–103.
 95. Salimov, A. A. Φ-operator and almost analyticity. (Russian) Differential geometry, No. 7, 73–80, 107, Saratov. Gos. Univ., Saratov, 1983.
 96. Salimov, A. A. Almost analyticity of a Riemannian metric and integrability of a structure. (Russian) Trudy Geom. Sem. Kazan. Univ. No. 15 (1983), 72–78.

KİTABLAR

 1. Salimov A., Tensor operators and their applications, Nova Science Publishers, New York, xii+186 pp., 2013 (Scopus).
 2. Салимов А., Асланов Р. Казанский университет и развитие геометрии в Азербайджане. Изд-во "Эйдос", Калуга, 2021 (Russian).

İSTİNADLAR

 1. Web of Science (total: 516; h-index: 12)
 2. Scopus (total: 518; h-index: 12)

Updated: 15.01.2022


Bookmark and Share