Aydan Qazilova

Böyük laborant

İş telefonu: (+994) 12 538 05 82

e-mail: aydanqazilova@yahoo.com

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1993-ci il iyunun 16-da Azərbaycan Respublikası, Zaqatala rayon, Aşağı Tala kəndində anadan olub

1999-2010 Zaqatala rayon, Aşağı Tala kəndin № 3 saylı orta məktəbini oxuyub

2010-2014-cü illərdə ADPU-nun Riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də bakalavr pilləsi üzrə təh­sil alıb.

2015-ci illərdən BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də Magistratura pilləsi üzrə təh­sil alır.

2016-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailə vəziyyəti: Subay.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2010-2014, tələbə, Riyaziyyat fakültəsi, ADPU.

2015-2017, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2016-ci ildən laborant

TƏDQIQAT SAHƏSI

Sonlu parçada ikitərtibli operator əmsallı tənliklər üçün bir sərhəd məsələsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2013, OYU, Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans

Bookmark and Share