Babaxan Balakişiyev

Babaxan Balakişiyev

Baş müəllim

İş telefonu: (+994) 12 438 21 54

e-mail:bb952@mail.ru


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

1956-cı il, sentyabrın 25-də Bakıda anadan olub

1962-1970-ci illərdə Bakı 21 saylı 8 illik orta məktəbdə oxuyub

1970-1972-ci illərdə Bakı 1 saylı fizika-riyaziyyat təmayüllü internat məktəbdə oxuyub

1972-1977-ci illərdə BDU-nun tətbiqi-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1977-1980-ci illərdə Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutuda elmi işçi vəzifəsində çalışıb

1980-ci ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, üç övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1972-1977, tələbə, tətbiqi-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1995- h/h ,baş müəllim, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1980-1986, baş laborant, BDU

1977-1980, elmi işçi, Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutu

Apardığı dərslər: EHM və proqramlaşdırma, EHM-də praktikum, Diskret riyaziyyat, Təqribi hesablama üsulları

21 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Elliptik tənliklər üçün məxsusiyyətə malik sərhəd məsələlərinin ədədi həlli

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Məxsusiyyətə malik qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin ədədi həllinə dair. Bakı, 2004
  2. İKT üzrə kadr hazırlığı məsələlərinə dair. Bakı, 2004
  3. Şəbəkə üsulunun dəqiqliyinin artırılması haqqında. Bakı, 2006
  4. Məxsusiyyətə malik qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin həlli üçün şəbəkə üsulunun dəqiqliyinin artırılması haqqında. Bakı, 2004
  5. Bir qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin ədədi həllinə dair. Bakı, 2007
  6. «Geofizika» ixtisası üçün «Proqramlaşdırma və hesablama riyaziyyatı» fənni üzrə proqram. Bakı, 2008
Bookmark and Share