Cəbr və həndəsə sillabuslar

Qasımov V.Ə. -(kafedra müdiri), dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Mustafayev C.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Köçərli A.F. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Əliyev N.Y. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Məmmədov O.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Fəttayev H.D. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Feyzullayev N.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Nəsibova L.M. -  baş müəllim

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Hüseynova A.Ə. - baş müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Həsənova L.K. -müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Sərdarlı N.Ə. -müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Kazımova S.F. - müəllim

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Abdullayev S. - müəllim

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Quliyeva V.F. - baş laborant

1  2  3  4  5   6  7  8  9

Bookmark and Share