Cəbr və həndəsə sillabuslar


Səlimov A.A. - (kafedra müdiri), professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

Köçərli A.F. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Əliyev N.Y. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Bayramov S.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Qasımov V.Ə. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Fəttayev H.D. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Məmmədov O.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Qasımov H.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Həsənova L.K. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Hüseynova A.Ə. - dosent əvəzi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Sərdarlı N.Ə. - müəllim, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Nəsibova L.M. - baş müəllim

Kazımova S.F. - müəllim

Məmmədova G.M. - müəllim

Abdullayev S. T. - müəllim

Qasımova V.F. - baş laborant

Bookmark and Share