İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları sillabuslar

Yaqubov M.H. - (Kafedra müdiri), professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1 2 3  4  5  6

Quliyev H.F. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1 2 3 4 5 6

Sadıqov M.A. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1 2 3 4 5 6

Hüseynov T.H. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6

Yusubov Ş.Ş. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3  4  5  6

Məmmədova C.C. - baş müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3  4  5  6

Hüseynova A.T. - asistent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6


Ramazanova A.T. - Böyük  laborant

Bookmark and Share