Diferensial və inteqral tənliklər sillabuslar

İsgəndərov N. Ş. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (Dekan, kafedra müdiri)

1 2 3 4  5

Quliyev M.Ə. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1  2  3  4  5

Əliyev M.İ. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2  3  4  5

Fərəcov A.S. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3  4  5

Mehrəliyev Y.T. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3  4  5

İsmayılov A.İ. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2  3  4  5

Musayev H.K. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5

Bağırov Ş.H. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5

Mürsəlova M.B -dos ,fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3  4  5

Hüseynova X.T. - müəllim,fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3  4  5
Qasımov T.M. - müəllim,fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2  3  4  5

Bookmark and Share