Doktorantura

DOKTORANTURAYA QƏBUL PROQRAMLARI

Cəbr

Analiz və funksional analiz proqramlarsuallar

Həndəsə

Diferensial tənliklər proqramlarsuallar

Maye, qaz və plazma müxanikası proqramlarsuallar

Bookmark and Share