Doktorantura

Magistratura və doktorantura

DOKTORANTURAYA QƏBUL PROQRAMLARI

Cəbr

Analiz və funksional analiz

Həndəsə

Diferensial tənliklər

Maye, qaz və plazma müxanikası

Bookmark and Share