Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz sillabuslar

Əhmədov Ə.M. - (kafedra müdiri), professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1  2  3  4  5  6

Məmmədxanov C.İ - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1  2  3  4  5  6

Mirzəyev S.S. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1  2  3  4  5  6

Süleymanov N.M. - professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1  2  3  4  5  6

Tağıyeva M.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6

Babayev R.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6

Rzayev E.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6

Qasımov T.B. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6

Məmmədov F.İ. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6

Məsimova H.S. - müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6

İsmayılov M.İ. - müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6

Bookmark and Share