Fəxrəddin Muxtarov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail: aliriyaziyyat@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1954-cı il, dekabrın 14-də Qərbi Azərbaycanın Amasiya rayonunun Yeniyol kəndində anadan olub

1960-1970-ci illərdə Amasiya rayon orta məktəbində oxuyub

1971-1976-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

2000-ci ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971-1976, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1978-1981, aspirant, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1983, f.-r.e.n., «Öz-özünə qoşma olmayan sonsuz Yakobi matrisi üçün düz və tərs səpilmə məsələləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004- h/h, baş müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2000-2004, müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-2000, böyük elmi işçi, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1985-1988, elmi işçi, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1981-1985, kiçik elmi işçi, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Apardığı dərslər:Ali riyaziyyat

18 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Operatorların spektral nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1993, Trabzon, Türkiyə: «Azərbaycan-Türkiyə riyaziyyat simpoziumu»,Qaradəniz Texniki Universiteti
 • 2007, Bakı,Azərbaycan:Akademik A.C.Hacıyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə beynəlxalq konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. On the oscillation properties and minimality of a system of root functions of a boundary value problem.- Trans. of NAS Azerb., ser. Of phys.-tech. and math scien., v.XXIII, №1, 2003, p.109-118.
 2. Eigenvalues and normalized Eigenfunctions of discontinuous Sturm-Lioville problem with transmission conditions.- Resorts on Mathematical Physics, Tokat, vol. 54,№1, 2004, p.41-56.
 3. On discontinuous Sturm-Lioville problem with transmission conditions.-J.Math.Kyoto Univ (YMKYZ) 44-4 (2005), 779-798.
 4. A scattering problem a system of the first order ordinary differential equations on semi-axis.-Trans. of NAS of Azerb. Ser.of phys.-tech.and math. scien.,v.XIX,№1-2,1999,p.89-89.
 5. Green function of the discontinuos boundary value problem with transmission conditions.-Bulletin of Engineering Sciences, 2002, v.VIII, №2, p.219-226.
 6. Positiveness of second order differential operators with interior singularity. İnternational Conference on Analysis and Applied mathematics,2016, 7-10. September, 2016 Almaty, Kazakhstan
 7. Modified Parseval and Carleman equalities for Sturm-Liouville problems with interior singularities. Journal of mathematical sciences: advances and applications, vol 31, 2015, 11p.
 8. Modified Parseval and Carleman equalities for Sturm-Liouville problems with interior singularities. Contemporary Analysis and Applied Mathematics, vol 2,№ 1, 78-87, Fatih University, 2014.
 9. Distributions of eigenvalues for Sturm-Liuville problem under jump conditions. Graduate School of Natural and Applied Sciences, journal of New Results in Science 1, ISSN: 1304-7981, 2013, pp.81-89.
 10. The Greens functions, resolvent operator and self-adjointness of one discontinuous Sturm-Liouville problem. ЕЦФБЕД- Фен Билимлери Енститцсц Дерэиси Ъилт-сайы: 5-1, 2012, с.85-102.

 

 

Bookmark and Share