Gülsüm Ağayeva

Hesablama riyaziyyatı kafedranın əməkdaşı

İş telefonu: (+994) 12 538 21 54

e-mail: Gulsumm_agayeva@mail.ru

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1987-ci il, dekabrın 10-da Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub.

1994-2005-ci illərdə  Bakı şəhəri Qaradağ rayonunn 110 saylı orta məktəb də təhsil alıb.

2005-2009-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsində təhsil alıb.

2009-2011-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin magistr pilləsində təhsil alıb.

2013-2016-cı illərdə  BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Riyazi analiz kafedrasının doktorantura pilləsində təhsil alıb.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI


2005-2009 ,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

2009-2011 ,magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

2013-2016 ,doktorant , Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2018 -ci ildə Riyaziyyat üzrə fəlsəfə elimləri doktoru.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2014-Funksionala analiz və funksiyalar nəzəzriyyəsi kafedrası, Mexanika riyaziyyat fakültəsi saat hesabi müəllim, BDU

2016-Hesablama riyaziyyatı kafedrası əməkdaşı, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

15 dan çox elmi məqalənin müəllifidir.


TƏDQIQAT SAHƏSI


Operator-diferensial tənliklər nəzəzriyyəsi.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏR

 1. On correct solvability of one boundary value problems for the differential equations of the second order on Hilbert space // Applied Mathematical Sciences, 2013, v.7, №79, p.3935-3945.
 2. О разрешимости одной краевой задачи для операторно-дифференциальных уравнений второго порядка на конечном отрезке // Известия Педагогического Университета, раздел естественных наук, 2013, №3, с.26-30.
 3. О периодической краевой задаче для операторно-дифференциальных уравнений второго порядка // Актуальные проблемы теории управления топологии и операторных уравнений. Тезисы докладов, Бишкек, 2013, с.69.
 4. Об одной краевой задаче для операторно- дифференциальных уравнений второго порядка // akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı 2013,s.173-174.
 5. On the solvability conditions of solvability of one boundary value problems for the second order differential equations with operator coefficients // Inter. Journal of Math.Analyzis, 2014, v.8, №4, p.149-156.
 6. On the existence and uniqueness of the generalized solution of a boundary value problem for second order operator-differential equations // Transactions of NAS of Azerbaijan, 2014, v.34, №4, p.3-8.
 7. О разрешимости одной краевой задачи для эллиптических операторно-дифференциальных уравнений с операторным коэффициентом в краевом условии // Вестник Бакинского Университета, 2015, №1, с.37-42.
 8. Об одной краевой задаче на конечном отрезке в гильбертовом пространстве // Материалы Международной конференции «Актуальные проблемы математики и механики», посвященной 55-летию Института математики и механики, Баку, 2014, с.23-24.
 9. О краевых задачах для операторно-дифференциальных уравнений второго порядка // Известия Педагогического Университета, раздел естественных наук, 2015, №1, с.39-42.
 10. Hilbert fəzasında bir sinif periodik tip sərhəd məsələsi haqqında // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı konfransının meterialları, Bakı, 2015, s.7-9.
 11. Об одной краевой задаче периодического типа для уравнения второго порядка с операторными коэффициентами // Материалы Международной конференции, посвященной 85-летию Яхья Джафар оглы Мамедова, 2015 с.179-180.

 

 

Bookmark and Share