Günay Məmmədova

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: m.g.m.400@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1987-ci il, noyabrın 15-də Bakı şəhərində anadan olub.

1993-2004-cü illərdə Bakı şəhəri 148 saylı orta məktəbdə oxuyub.

2004-2008-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsində təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə,

2008-2010-ci illərdə magistratura pilləsində təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2009-2013- cü illərdə "Nəzəri mexanika" kafedrasında laborant vəzifəsində çalışıb.

2010-cı ildən hal-hazıra qədər Bakı Dövlət Universiteti Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Cəbr və həndəsə” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2004-2008-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsində təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib,

2008-2010-ci illərdə magistratura pilləsində təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2013-ci ildən BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakultəsinin Riyazi analiz kafedrasının dissertantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2009-cı ildən BDU-da çalışır.

Apardığı dərslər: Riyaziyyat ixtisası: Analitik həndəsə, Cəbrin əlavə fəsilləri; Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası: Həndəsə 1,2; Cəbr – 1,2,; Mexanika ixtisası: Analitik həndəsə

7 elmi əsərin müəllifidir.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Local and global bifurcation for some nonlinearizable eigenvalue problems. Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2014, v. 40, No 2, p. 45–51
  2. Some global results for nonlinear Sturm-Liouville problems with spectral parameter in the boundary condition. Annales Polonici Mathematici, 2015,  v. 115, № 1, p. 75-88
  3. Global bifurcation from zero for some nondifferentiable mappings. Transactions of NAS of Azerbaijan, issue mathematics, series of physical-technical and mathematical sciences, 2016, v.36, No 1, (1), 83-88
  4. On oscillation of half-linear Sturm-Liouville problems with spectral parameter in the boundary condition. Abstracts of International Workshop on Non-Harmonic Analysis and Differential Operators, Baku, Azerbaijan 25-27 May 2016, p.76
  5. Oscillation theorems for half-linear Sturm-Liouville problems with spectral parameter in the boundary condition. Transactions of NAS of Azerbaijan, issue mathematics, series of physical-technical and mathematical sciences, 2017, v.37, No 1, 37-43
   Bookmark and Share