Hesablama riyaziyyatı sillabuslar

Mehdiyeva Q.Y. – kafedra müdiri, professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1  2  3  4  5  6  7  8  9

İbrahimov V.R. – professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Seyidov Z.B. – dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Əliyev A.Y. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Balakişiyev B. B. – baş müəllim

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Əzizbəyov E. İ. – hesablama laboratoriyasının müdiri, baş müəllim,fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6  7  8  9

İmanova M.N. – müəllim, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Əsgərov T. M. – müəllim

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Quliyeva A.M. – Baş müəllim, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Şəfiyeva G.X. -müəllim,fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Bookmark and Share