Hüseynli Aynur

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1988 – ci il, fevralın 26-da Sumqayıt şəhərində anadan olub.

2005 – 2009-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində bakalavr  təh­sil alıb.

2009-2011-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin magistratura  təhsili alıb

2011 – 2015 – ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində “1202.01-Analiz və funksional analiz” ixtisası üzrə dissertantura təhsil alıb.

2011 – ci ildən BDU – da çalışır.

Ailəlidir,biri övladı var.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2005 – 2009, bakalavr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2009-2011, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2011-2015, dissertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2016, r.f.d., «Sinqulyar inteqraloperatorların approksimasiyaları və onun tətbiqləri»

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Sinqulyar imteqral tənliklərin konstruktiv həlli

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2012, Тула, Россия: Международная научная конференция ”Современные проблемы математики, механики, информатики”.

2013, Баку, Азербайджан: Актуальные проблемы математики и информатики, Международная конференция посвященная 90 – летию со дня рождения Гейдара Алиева

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Конструктивный метод решения сингулярных интегральных уравнений с ядром Тр. ИММ УрО РАН, 18:4 (2012),  14–25.

Об аппроксимации  полисингулярного интеграла с ядром Гильберта. Международная научная конферен­ция «Современные проблемы математики, механики, информа­тики». Тула, 17–21 сентября 2012 года, с. 7–9.

On approximations of polysingular integral operators of with Cauchy and Hilber kernel. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan,vol. XXXVIII (XLVI), 2013,  pp. 9–16.

Constructive method for the solution of singular integral equations with the Hilbert nucleus in Holder spaces. Transactions of  NAS of Azerb., vol. XXXIII, № 4, 2013, pp.19–32.

Bookmark and Share