LABORATORIYALAR


Hesablama laboratoriyası                          - f.r.e.n.  Əzizbəyov Elvin İbrahim oğlu

Aerohidromexanika laboratoriyası            - f.r.e.n.  Kiyasbəyli Enfira Tələt qızı

Möhkəmlik və plastiklik laboratoriyası      - f.r.e.n.  Umaratov Ramiz Hüseynqulu oğlu 

 

Bookmark and Share