Lyudmila Nəsibova

Baş müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1945-ci il, sentyabrın 15-də Bakı şəhərində anadan olub

1953-1963-cü illərdə Qazax rayonunun 1 saylı orta məktəbdində oxuyub

1963-1968-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1971-cu ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1963-1968,tələbə,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1968-1971,aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971- h/h , asistent, baş müəllim, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Cəbr və analitik həndəsə,Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

8 elmi məqalənin, 2 tədris proqramının, 2 metodik vəsaitin və 1 dərs vasaitin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Bul cəbrləri. Təsvirlər nəzəriyyəsi. Modullar. Topolojı fəzalar

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003, Sumqayıt, Azərbaycan: «Optimal idarəetmə və optimallaşdırmanın müasir problemləri» beynəlxalq konfransı


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Psevdoçoxobrazlıların hamar inikaslar qruppoidi. AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi professor Arif Babayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. -BDU, Bakı 2004
 2. Еще одно условие, эквивалентное существованию разностного терма. Əməkdar elm xadimi, akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. -BDU, Bakı,2007
 3. Асимптотические представления и гомоморфизмы группоидов. Azərbaycanın Ümummilli Liderı Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın materialları. -Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, BDU, Bakı,2008
 4. Psevdoçoxobrazlıların hamar inikaslar qruppoidi. AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi professor Arif Babayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. -BDU, Bakı 2004
 5. Еще одно условие, эквивалентное существованию разностного терма. Əməkdar elm xadimi, akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. -BDU, Bakı,2007
 6. Асимптотические представления и гомоморфизмы группоидов. Azərbaycanın Ümummilli Liderı Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın materialları. -Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, BDU, Bakı,2008
 7. cəbrlərinin kohomologiyaları ilə diferensiallamalar arasında əlaqə. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 94 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Resp. Elmi Konf. Mat-rı, 17-18 may, 2017-ci il, Bakı, səh. 236-238.
 8. О когомологиях алгеброидов и группоидов Ли. AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. 02-03 noyabr, Bakı 2017, səh.201


  KITABLAR

  1. Kompleks ədədlər (dərs vəsaiti). Bakı,1996, 72 səh.
  Bookmark and Share