Lyudmila Nəsibova

Lyudmila Nəsibova

Baş müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: cebrvehendese@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1945-ci il, sentyabrın 15-də Bakı şəhərində anadan olub

1953-1963-cü illərdə Qazax rayonunun 1 saylı orta məktəbdində oxuyub

1963-1968-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1971-cu ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1963-1968,tələbə,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1968-1971,aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971- h/h , asistent, baş müəllim, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Cəbr və analitik həndəsə,Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

8 elmi məqalənin, 2 tədris proqramının, 2 metodik vəsaitin və 1 dərs vasaitin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Bul cəbrləri. Təsvirlər nəzəriyyəsi. Modullar. Topolojı fəzalar

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2003, Sumqayıt, Azərbaycan: «Optimal idarəetmə və optimallaşdırmanın müasir problemləri» beynəlxalq konfransı

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Psevdoçoxobrazlıların hamar inikaslar qruppoidi. AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi professor Arif Babayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. -BDU, Bakı 2004
  2. Еще одно условие, эквивалентное существованию разностного терма. Əməkdar elm xadimi, akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. -BDU, Bakı,2007
  3. Асимптотические представления и гомоморфизмы группоидов. Azərbaycanın Ümummilli Liderı Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın materialları. -Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, BDU, Bakı,2008

KITABLAR

  1. Kompleks ədədlər (dərs vəsaiti). Bakı,1996, 72 səh.
Bookmark and Share