İmanova Mehriban

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu: (+994) 12 538 21 54

e-mail: imn_bsu@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


26 fevral 1977-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1985-1995-ci illərdə Baki şəhəri 236 saylı orta məktəbdə oxumuş və oranı bitirmişdir.
1995-ci ildə Baki Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr təhsil pilləsinə daxil olmuş və 1999-cu ildə oranı bitirmişdir.

1999-cu ildə Baki Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin  magistratura pilləsinə daxil olmuş və 2001-ci ildə oranı (Hesablama riyaziyyatı ixtisası) bitirmirmişdir.

2003-2007-ci illərdə Baki Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin aspirantı olmuşdur.

2001-ci ildə Baki Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Hesablama riyaziyyatı kafedrasının baş laborantı kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

2010-ci ildə namizədlik dissertasiya işini  müdafiə edərək  riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

2009-cu ildən Hesablama riyaziyyatı kafedrasında tam ştat müəllim, 2013-cü ildən dosent əvəzi, 2016-ci ildən isə dosent vəzifəsində çalışır.

M.N. İmanova 2000-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Ailəlidir, iki övladı var.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1995-1999, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1999-2001, magistrant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2003-2007, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2010, r.ü.f.d., «Volter tipli inteqro-diferensial tənlik üçün Koşi məsələsinin ədədi həllinə çoxaddımlı üsulunun tətbiqi»


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2016- hal-hazıradək, dosent Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2013-2016, dosent əvəzi, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2009-2013, müəllim, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2001-2009, baş laborant, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: EHM və proqramlaşdırma, İnformatika və təhsildə İKT, Hesablama üsulları, Hesablama riyaziyyatı, İnteqral tənliklərin ədədi həll üsulları, Diskret riyaziyyatı, Volter tipli inteqral tənliklərin ədədi həlli, Sonlu fərqlər üsulları və onların tətbiqləri.

90 dan çox elmi məqalənin və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.


TƏDQIQAT SAHƏSI


Volter tipli inteqral və inteqro-diferensial tənliklərin ədədi həll üsullarının qurulması və onların tədqiqi


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2010, Application of the forward jumping Method to the solving of Volterra integral equation, Conference in Numerical Analysis, Chania, Crete, Greece.

2010, The Third international Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan.

2010, World Academy of Science, engineering and Technology, Amsterdam.

2011, World Academy of Science, engineering and Technology, Paris.

2011, International conference on approximation methods and numerical modeling in environment and natural resources Saidia, Morocco, may 23-26.

2011, "Space and time - Coordinate System of human development" International Research and Practical Conference (Kiev, London, August 25 - September 1,)

2011, World Academy of Science, engineering and Technology, Paris (Scopus).

2012,  Academy of Science, engineering and Technology, Dubai (Scopus).

2012, International Conference in Mathematics, 11-14 March, Al-Ain.

2012, IV international Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan.

2012,  First International conference an Analyses and applied mathematics, AIP, Gumushane, Turkey, 18-21 October

2012, 9th International conference on mathematical problems in engineering, aerospace and sciences, AIP, Vienna, Austria, 10-14 July

2012, Models and methods of solving formal and applied scientific issues in physico mathematical technical and chemical research, London.

2012, Mathematical Methods for Information Science and Economics, Montreux, Switzerland, December 29-31.

2013, Recent Advances in Engineering Mechanics, Structures and Urban Planning, Cambridge, UK, February 20-22.

2013, World Congress on Engineering 2013, London, U.K., 3-5 July

2013, Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering, AMCME 2013, Rhodes Island, Greece, July 16-19

2014, Recent Advances in Mathematics, Statistics and Economics. PMAM’14; ES14. Venice. Italy March 15-17.

2014, International Conference, ICAT’14, August 12-15, Antalya, Turkey.

2015, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM-2014)

2015, Recent Advances in Mathematics, Greece, 2015

2015, The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 27-29 August, Baku, Azerbaijan.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏR

1. On one application of forward jumping methods Applied Numerical MathematicsVolume 72, October 2013, p.234–245
2. A way to construct an algorithm that uses hybrid methods Applied Mathematical Sciences, HIKARI Ltd, Vol. 7, 2013, no. 98, p.4875-4890
3. Solving Volterra Integro-Differential Equations by the Hybrid Methods Pensee Journal, Paris, Vol. 75, Issue. 9, 2013, p. 2-16
4. The Application Difference Methods to Solving Volterra Integral Equation Pensee Journal, Paris, Vol. 75, Issue. 111, 2013, p. 393-400
5. On a Research of Symmetric Equations of Volterra Type International journal of mathematical models and methods in Applied sciences Volume 8, 2014
6. Compares of Some Algorithms by Using First and Second Derivative Multistep Methods International journal of applied mathematics and informatics, Volume 7, 2013, p. 107-114
7. An application of the hybrid methods to the numerical solution of ordinary deferential equations of second order Kazakh National University named after Al-Farabi Journal of treasury series mathematics, mechanics, computer science, Almaty №4 (75)  2012, p. 46-54
8. Solving Volterra Integro-Differential Equation by the Second Derivative Methods Applied Mathematics and Information Sciences, Volume 9, No. 5, Sep. 2015, 2521-2527
9. A way for constructing hybrid methods with high order of accuracy and their application to solving of ode of first order International Journal of Current Research, Volume 7, Issue 08, August, 2015, p.19379-19382.
10.An Application of Mathematical Methods for Solving of Scientific Problems British Journal of Applied Science & Technology2016 -   Volume 14 , issue 2, 1-15.
11. Application of hybrid methods to solving Volterra integral equation with the fixed boundares International journal of advance research and innovative ideas in education, volume-1, issue-5, 2015
12. On the application of hybrid methods to solving Volterra integro-differential equation International Journal of Mathematics & Computation, 105-114
13. A method for solving nonlinear Volterra integral equations Advances in Dynamical Systems and Applications, volume 8, number 2, 2013. p. 269-280
14. Об одном преимуществе гибридных методов Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Журнал об числювальноїта прикладної МАТЕМАТИКИ, 2012.
15. Application of A Second Derivative Multi-Step Method to Numerical Solution of Volterra Integral Equation of Second Kind. Pak.j.stat.oper.res.  Vol.VIII  No.2 2012.
16. Application of the hybrid method with constant coefficients to solving the integro-differential equations of first order. World Congress: 9th International conference on mathematical problems in engineering, aerospace and sciences, Vienna, Austria, 10-14 July  2012.
17. On one application of forward jumping methods. Applied Numerical Mathematics[6]. Volume 72, October 2013
18. The application of the hybrid method to solving the Volterra integro-differential equation[7]. World Congress on Engineering 2013, London, U.K., 3-5 July, 2013.
19. On a Research of Symmetric Equations of Volterra Type International journal of mathematical models and methods in Applied sciences Volume 8, 2014, 434-440.
20. On the application of multistep methods to solving some problems of communication Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014) AIP Conf. Proc. 1648, 2015 AIP Publishing LLC, 850050-1–850050-5;
21. Some refinement of the notion of symmetry for the Volterra integral equations and the construction of symmetrical methods to solve them, Journal of Computational and Applied Mathematics, 306 (2016), 1–9.
22. General Theory of the Application of Multistep Methods to Calculation of the Energy of Signals, Wireless Communications, Networking and Applications, Volume 348 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, 1047-1056, (2016)
23.An Application of Mathematical Methods for Solving of Scientific Problems. British Journal of Applied Science & Technology2016 -   Volume 14 , issue 2, p. 1-15.
24. On a Research of Hybrid Methods. Numerical Analysis and Its App­li­ca­ti­ons­, Springer, 2013, p. 395-402.
25. A way for constructing hybrid methods with high order of accuracy and their application to solving of ode of first order. International Journal of Current Research, Volume 7, Issue 08, August, 2015,
26.  John Butcher and hybrid methods International conference of numerical analysis and applied mathematics 2017
27. Investigation of the initial-value problem for the Volterra integro-differential equations with the special structure, International Journal of Modern Communication Technologies & Research (IJMCTR) ISSN: 2321-0850, Volume-5, Issue-8, August-2017.
28. A Way to Construct a Hybrid Forward-Jumping Method, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 225,2017.
29. One a way for Constructing Hybrid Methods with the Constant Coefficients and their Applied, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 225,2017.
30. The Numerical Solution of the Equilibrium Problem for a Stretchable Elastic Beam, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 225 012035,2017
31.On the construction of the forward-jumping method and its application to solving of the Volterra integral equations with symmetric boundaries, WSEAS TRANSACTIONS on MATHEMATICS 2017
32. The construction the new way for the solving of the Volterra integral equations with the symmetric boundaries, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES 2018.


KITABLAR

1. II növ Volter inteqral tənliyinin həllinə çoxaddımlı üsulların tətbiqi, Dərs vəsaiti, Bakı, BDU, 2015 səh.112

Mükafatlar və fərqlənmə

2011 Beynalxalq İASHE London təşkilatı tərəfindən verilmiş “Elmin infişafı” diplomu.

2011-2014 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin Inkişaf Fondu tərəfindən verilmiş Grand.

2014    Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmi inkişaf fondu, Azerbaycan Respulikasının Rəbitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və UNESCO üzrə Azerbaycan Respulikasının Milli Komissiyası tərəfindən verilmiş diplom ( İKT sahəsində dərc olunmuş ən yaxşı elmi işlərə görə mükafat müsabiqədində II yer tutduqlarına görə təltif olunmuşdur).

2016-2019  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin Inkişaf Fondu tərəfindən verilmiş Grand.

 

ÜZVÜLÜK

- Member of the European mathematical society

- Member of the American mathematical society

Bookmark and Share