Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin elmi şurası

Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanlığı  bildirir ki, Fakültə Elmi Şuralarının yeni tərkibinin formalaşdırılması haqqında Rektorun 15.11. 2018-ci il tarixli R-90 saylı sərəncamına əsasən, fakültə Elmi Şurasının yeni tərkibini müəyyən etmək üçün kafedralarda seçkilər keçirilmiş və gizli səsvermə yolu ilə kafedralardan Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Elmi Şurasının üzvlüyünə namizədlər irəli sürülmüşlər . Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin 27 noyabr 2018-ci il tarixli ümumi iclasında  Elmi Şurasının  üzvlüyünə  bu namizədlər gizli səsvermə yolu ilə seçilmişlər.

 1. professor İsgəndərov Nizaməddin Şirin oğlu  (dekan)    sədr;
 2. dosent Abdullayeva Qönçə Zülfüqar qızı (dekan müavini)  sədr müavini;
 3. dosent Əliyev Sərdar Yəhya oğlu  (dekan müavini)  elmi katib;
 4. dosent Mehrabov Vüqar Abdulla  oğlu  (üzv,BDU-nun Ümumi İşlər üzrə prorektoru);
 5. dosent Qasımov Vaqif Əli Muxtar  oğlu  (üzv,Fakültə Tədris-Metodik Şurasının Sədri);
 6. dosent Fəttayev Habil Dövlət oğlu  (üzv,Fakültə Azad Həmkarlar Təşkilatının Sədri);
 7. professor Mehdiyeva Qalina Yuryevna  (üzv, Hesablama riyaziyyatı kafedrasının  müdiri);
 8. AMEA-nın müxbir üzvü, professor Mərdanov Misir Cumayıl oğlu  (üzv, Ali riyaziyyat kafedrasının müdiri)
 9. professor Yaqubov Məmməd Haqverdi oğlu  (üzv, İdərəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrasının müdiri);
 10. professor Əhmədov Əli Mustafa oğlu   (üzv, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz  kafedrasının müdiri);
 11. professor  Mirzəyev Sabir Sultanağa  oğlu    (üzv, Riyazi  analiz  kafedrasının müdiri);
 12. professor  Səlimov Arif Ağacan  oğlu  (üzv, Cəbr və həndəsə kafedrasının müdiri);
 13. professor  Mehrəliyev Yaşar Topuş  oğlu  (üzv, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrasının müdiri);
 14. dosent  Sevdimalıyev Yusif Məmmədəli oğlu   (üzv, Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrasının müdiri);
 15. dosent  Əliyev Səməd Cahangir oğlu   (üzv, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası  kafedrasının müdiri);
 16. AMEA-nın müxbir üzvü, professor İbrahimov Vaqif  Rza oğlu (üzv, Hesablama riyaziyyatı kafedrası);
 17. professor Abdullayev Sadiq Kərim oğlu (üzv, Riyazi  analiz kafedrası);
 18. professor Quliyev Hamlet Fərman oğlu (üzv, İdərəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası);
 19. professor Əliyev Ziyatxan Seyfəddin oğlu (üzv, Riyazi analiz kafedrası);
 20. professor əvəzi  Bayramov Sədi Andəm oğlu (üzv, Cəbr və həndəsə kafedrası);
 21. professor əvəzi  Qasımov Elmağa Ağaqasım oğlu (üzv, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası);
 22. dosent Bağırov Şirmayıl Həsən oğlu (üzv, , Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası);
 23. dosent Rzayev  Etibar  Abasəli  oğlu (üzv, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası);
 24. dosent Köçərli Akif  Firidun oğlu (üzv, , Cəbr və həndəsə kafedrası);
 25. dosent Tağıyev Müsrəddin Musa oğlu (üzv , Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası);
 26. dosent İsayeva  Sevda  Elxan qızı (üzv, Ali  riyaziyyat kafedrası);
 27. İbrahimova Ruhəngiz Taleh qızı  (fakültə Azad Tələbə Həmkarlar Təşkilatının  sədri) ;
 28. Məhərrəmli Lalənur Etibar  (fakültə Tələbə GənclərTəşkilatının  sədri) ;
 29. Əhmədov  Əlirza  Qadər oğlu (fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin   sədri).
Bookmark and Share