Mələkə Mahmudova

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail: mlk_maxmudova@hotmail.com

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1971-ci il, yanvarın 2-də anadan olub

1987-ci ildə Bakı şəhər 248 saylı orta məktəbi medalla bitirmişdir

1992-ci ildə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir

1994-cü ildən BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-1992, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2008, f.-r.e.n., «Dördüncü  tərtib bir yarım-xətti  Bussinesk tənliyi üçün  birölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi»

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2017 - h/h, baş müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2013 -  müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Ali riyaziyyat 1, Ali riyaziyyat 2,  Riyaziyyat.

60 elmi işin, 2 kitabın, 4 proqramın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri-xətti diferensial tənliklər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1-3 July 2011, Baku, Azerbaijan, IV Congress of Turkic World Mathematical Society
 • 2012,Kharkiv, Ukraine, Spectral theory and differential equations (SIDE-2012) International conference in honor of Vladimir A. Marchenko`s  90th birthday

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Исследование обобщенного решения одномерной смешанной задачи для одного полулинейного уравнения Буссинеска четвертого порядка. I. Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математических наук, №1, 2006 г.
 2. Исследование  решения почти всюду одномерной смешанной задачи для одного полулинейного уравнения Буссинеска четвертого порядка.II., Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математических наук, №2, 2006 г.
 3. Исследование классического решения  одномерной смешанной задачи для одного полулинейного уравнения Буссинеска четвертого порядка.III., Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математических наук, №3, 2006 г.
 4. О существование в целом решения почти всюду одномерной смешанной задачи для одного полулинейного уравнения, Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математических наук, №4,2010
 5. Inverse scattering problem for a difference Sturm-Liouville equation on the line, Azerbaijan journal of mathematics. Azerbaijan Mathematical Society, vol.2, №1, 2012
 6. Асимптотически периодическое решение задачи Коши для Ленгмюровской цепочки, Журнал вычислительной математики и математической физики, том 55, №12, Москва, 2015
 7. On Existence of Eigen Values of Several Operator Bundles with Two Parameters, Pure and Applied Mathematics Journal, August 20,2015 4(4-1): 16-21, USA
 8. The solution of the Cauchy problem for a Langmuir chain with an asymptotically periodic unitial condition, The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2015, v. LXXI,  №3
 9. Спектральные свойства одномерного оператора Шредингера с бесконечно  растущим потенциалом, Международный научный журнал «Путь науки», Россия, г.Волгоград,  №11(45),2017
 10. О специальном решении одномерного уравнения Шредингера с растущим потенциалом, Международный научный журнал «Путь науки», Россия, г.Волгоград,  №2(48), 2018

 

KITABLAR

 1. Смешанная задача для полулинейного уравнения Буссинеска 4-го порядка. Существование и единственность различных типов решений. (monorafiya), LAP LAMBERT Academic Publishing  GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Germany,2012, 127 səh.
 2. Ali riyaziyyatdan məsələlər həllinə rəhbərlik (Analitik həndəsə), BDU-nun Coğrafiya, Geologiya, Kimya, Biologiya, Ekologiya fakültələrinini tələbələri üçün metodik vəsait, “Bakı Universiteti” Nəşriyyatı, 2013, 127 səh.
Bookmark and Share