DƏRS CƏDVƏLİ

BDU-NUN MEXANİKA-RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİNİN 2015/2016-CÜ TƏDRİS İLİNİN II SEMESTRİ ÜÇÜN 1,3-CÜ2,4-CÜ KURSLAR UÇÜN DƏRS CƏDVƏLİ 
BDU-NUN MEXANİKA-RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİNİN 2015/2016-CÜ TƏDRİS İLİNİN II SEMESTRİ ÜÇÜN 1,2,3-CÜ KURSLAR UÇÜN IMTAHAN CƏDVƏLİ

Bookmark and Share