Nəcəf Əliyev

Nəcəf Əliyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: necefaliyev@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950-ci il, mayın 9-da Azərbaycan Respublikası,Cəlilabad rayonunun Yaqublu kəndində anadan olub.

1957-1967-ci illərdə Səlyan rayonu Yuxarıxalac kəndin orta məktəbdində oxuyub.

1967-1972-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1987-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, dörd övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1967-1972,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1975-1978,aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,ADPU

1984, f.-r.e.n.,«Evklid fəzasında səthlərin inkasının bəzi halları haqqında»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990- h/h , dosent,Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1989, baş müəllim,Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1987-1988, assistent, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Diferensial həndəsə və topologiya, Diferensial həndəsə və tenzor hesabı, Həndəsə əsasları, Analitik həndəsə, Kartanın xarici formaları metodu, Yüklənmiş çoxobrazlıların həndəsəsi.

30-a yaxın elmi məqalə və 2 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Həndəsə və toplogiya.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 1992, Kazan, Rusiya:Lobaçevski və müasir həndəsə

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. On mapping and distribution of the Surface to .- Mathematics Scientific journal, 2004, 12-14.
  2. On some Applications of Celfonds theorems.- Journal of Qafqaz University, 2006, №17, 6-8.
  3. К геометрии отображений -поверхностей -мерных евклидовых пространств. - Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri, səh. 16-21.
  4. Отображение -мерных поверхностей в -мерном евклидовым пространстве .-Тезисы докладов Казанский Государственный Университет, часть I, 1992, стр.3.
  5. Об одном случае отображения поверхностей евклидовых пространств.-Дифференц. геометрия многообразий фигур, Калининград, 1981, №12,стр.5-7.
  6. Об отображении поверхностей коразмерности два евклидовых пространств.- Геометрия погружен.Многообразий, Москва, 1981,стр.3-5.

KITABLAR

  1. Diferensial həndəsə, topologiya və tenzor analizi.- Məsələ kitabı, I hissə, Bakı, BDU, 1993.
  2. Kartanın xarici formalar metodu.- Bakı, 1993.

Bookmark and Share