Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası sillabuslar

Sevdimalıyev Y.M. - Kafedra müdiri , dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Syllabusa keçid

Tağıyev M.M. – dosent , fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Syllabusa keçid

Məmmədov X.B – dosent əvəzi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Syllabusa keçid

Əliyev A.B - baş müəllim, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Syllabusa keçid

Salmanova G.M - müəllim, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Syllabusa keçid

Kiyasbəyli E.T. - Aerohidromexanika tədris laboratoriyasının müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Syllabusa keçid

Hüseynova R.M - kafedranın mühəndisi

Syllabusa keçid

Həsənli E.F. - baş labarant

Bookmark and Share