Raina Yusubova

İş telefonu:  (+994) 12 510 33 56

e-mail: yusubova_raina@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1957-cİ il, iyunun 20-də Gürcüstan Dmanisi rayonunda anadan olub.

1964-1974-cü illərdə Gürcüstan Dmanisi rayon orta məktəbdə oxuyub.

1974-1980-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin axşam şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1974-cü ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1974-1980, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1974-1984, laboratorant, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1984, böyük laboratorant, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Pedaqoji təcrübə

4 elmi məqalə və 2 tezisin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Riyaziyyatın tədrisi metodikası.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Об одном методе решения неопределенных уравнений. - Əməkdar elm xadimi, prof.Ə.Ş.Həbibzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2001, s.166-168.
  2. Məktəb riyaziyyat kursunda sadə diferensial tənliklərin tədrisi üsulları haqqında. - Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, №1, ADPU, 2004, səh. 231-238.
  3. Məktəb riyaziyyat kursundaardıcıllığın limiti anlayışının formalaşdırılması. - Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, №5, ADPU, 2005, s.32-39.
  4. Yüksək dərəcəli cəbri tənliklərin həlli üsulları haqqında. - Azərbaycan Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanika-nın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfransı-nın materialları, Bakı, 2013, s.199-201.
  5. О точности и однозначности математических терминов в методике преподавания математики. Методы доказательств в математике. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-illik yubileyinə həsr olunmuş " Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual Problemləri " adlı Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı-2018. səh. 212-216.
Bookmark and Share