Ramil Ramiz oğlu Mirzəyev

Mobil: (050) 440 40 51

e-mail: r_mirzayev@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1981-cı il oktyabrın 15-də Şabran rayonunda anadan olub.

1988-1998-ci illərdə T. Abbasov adına 1 saylı Şabran şəhər orta mək­təb­də oxuyub.

1998-2002 illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində əyani bakalavr təh­sili alıb.

2002-2004-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində əyani magistr təh­sili alıb.

2005-cı ildən BDU-da Hesablama riyaziyyatı kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2006-2009, aspirant, BDU, «İnteqral tənliklərin çoxaddımlı üsullarla həlli»

2002-2004, magistr, Hesablama riyaziyyatı ixtisası, BDU, «Sonlu fərqlər üsulu ilə qeyri-lokal sərhəd məsələsinin həllinin xətasının Qrin funksiyası vasitəsilə qiymətləndirilməsi»

1998-2002, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005-ci  ildən BDU-da Hesablama riyaziyyatı kafedrasında çalışır,

EHM və proqramlaşdırma, EHM-də praktikum, Diskret riyaziyyat, Təqribi hesablama üsulları, Təhsildə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları dərslərini aparır,

7  məqalə və 4 tezisin müəllifidir

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

İnteqral, differensial və inteqro-differensial tənliklərin təqribi həlli üsulları, çoxaddımlı üsullar

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

2010, Orlando, ABŞ; TMFCS-2010 beynəlxalq elmi konfrans

2010, Bakı, Azərbaycan; PCİ-2010 beynəlxalq elmi konfrans

2010, Bakı, Azərbaycan; prof. Y.C. Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olun­muş elmi konfrans

2012, Bakı, Azərbaycan; Hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olun­muş elmi konfrans

2016, Şəki, Azərbaycan; Akademik M. Rəsulovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olun­muş elmi konfrans

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. On a way for constructing hybrid methods, Kiev 2011
  2. On an application of a multistep method for solving Volterra integral equation of second type, International Conference on Theoretical and Mathematical Foundations of Computer Science, Orlando, FL, USA, 2010, 46-50 pp.
  3. Application of a multistep method to the numerical solution of Volterra integral equation. Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, Famagusta, North Cyprus, 2008
  4. Qeyri-lokal sərhəd məsələsinin sonlu fərqlər üsulu ilə həllinin xətasının Qrin funksiyası ilə qiymətlən­di­ril­məsi.-Bakı, Bilgi dərgisi, 2004

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2011-2014-cü illər üçün  (EİF-2011-1(3)) saylı qrantının iştirakçısı.

Bookmark and Share