Ramil Mirzəyev


Baş laborant

İş telefonu:+(994) 12 4382154

e-mail: r_mirzoyev@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

15 oktyabr 1981-cı ildə Azərbaycan Respublikası, Şabran rayonunda anadan olub.

1988-1998-ci illərdə Dəvəçi rayon 1 saylı orta məktəbində oxuyub..

1998-2002-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb.

2002-2004-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin magistratura pilləsində təhsil alıb.

2005-ci ildən BDU-da çalışır.

Subaydır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1998-2002, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2002-2004, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2006- h/h, aspirant,Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005-h/h, baş laborant, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Təqribi hesablama üsulları, Diskret riyaziyyat, EHM və proqramlaşdırma, EHM-də praktikum.

4 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

İnteqral və diferensial tənliklərin ədədi həlli üsulları. Çoxaddımlı üsullar.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Application of a multistep method to the numerical solution of Volterra integral equation.- Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, Famagusta, North Cyprus,2008
  2. Qeyri-lokal sərhəd məsələsinin sonlu fərqlər üsulu ilə həllinin xətasının Qrin funksiyası ilə qiymətlən­di­ril­məsi.-Bakı, Bilgi dərgisi, 2004

 

 

 

Bookmark and Share