Ramiz Umaratov

Ramiz Umaratov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, laboratoriya müdiri

İş telefonu: (+994) 12 510 34 28

e-mail: mexanika.bsu.az@ mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1938-ci il, oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda anadan olub

1947-1957-ci illərdə Quba rayonunun 1-ci Nüqədi orta məktəbində oxuyub

1957-1962-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin «Mexanika» şöbəsində təhsil alıb

Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1970, f.r.e.n., «Sərt müstəvidən əks olunan partlayış dalğası zamanı qazın hərəkətinin araşdırılması»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992- h/h, laboratoriya müdiri, Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1985-1992,baş mühəndis, Hesablama mərkəzi, BDU

1978-1985,baş müəllim,Odessa Dəniz Donanması Mühəndisləri İnstitutunun Bakı filialı

1963-1978, baş laborant, laboratoriya müdiri,baş müəllim, Nəzəri mexanika kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1962 -1963,elmi işçi,Azərbayçan Respublikası Elmlər Akademiyasının Su problemləri Institutu

Apardığı dərslər: Hidromexanika, Maye və qaz mexanikası,Qaz dinamikası

22 məqalənin və bir kitabın müəlifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Maye və qaz mexanikası.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Qazın qərarlaşmamış hərəkətində sferik və silindrik zərbə dalğalarının qeyri bircins mühitdə yayılması.2007
  2. Sərt müstəvidən əks olunan sferik zərbə dalğalarının yayılması məsələsinin həlli. 2007
  3. Qaynar qarışıq mühitlərdə detonasiya zərbə dalğalarının hərəkəti. 2008
  4. Qazın qeyri bircins mühitdə hərəkəti. 2008

KITABLAR

  1. Laboratoriya praktikumu. 1973(azərbayçan. dilində)
Bookmark and Share