Riyazi analiz sillabuslar

Abdullayev F.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi (kafedranın müdiri əvəzedicisi)

1  2  3  4  5

Abdullayev S.K. -professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1  2  3  4  5

Quliyev V.S. -professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (əvəzçiliklə)

1  2  3  4  5

Rzayev R.M. -professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (əvəzçiliklə)

1  2  3  4  5

Heydərov A.H. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5

İlyasov N.Ə. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5

Əliyev Z.S. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1  2  3  4  5

Pənahov M.Q. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5

Mustafayev E.M, - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5

Mehrabov V.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5

Əliyev R.Ə. -dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5

Ömərova M.N. - müəllim, riyazziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

1  2  3  4  5

Hacıyeva R.O.- müəllim, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1  2  3  4  5

Əkbərov A.Ə.- müəllim, riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

1  2  3  4  5

Əmrahova A.F. -müəllim

1  2  3  4  5

Bookmark and Share