Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası sillabuslar

Əliyev S.C. - (kafedra müdiri) , dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3 4  5

Qası­mov E.A. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru

1 2 3 4  5

Abdullayeva Q.Z. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3  4  5

Tahirov B.Ö. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3 4 5

Əfəndi S.N. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3 4  5

Namazov F.M. - dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

1 2 3  4  5

Həmidova Ş.A. - müəllim, pedoqoji elmlər namizədi

1 2 3 4 5

Əmirova G.M. -  assistent

1 2 3 4  5

Saat hesabı

1 2 3 4 5  6  7  8  9  10

Bookmark and Share