R.İ.Muradov, B.Ö.Tahirov, F.M.Namazov, S.N.Əfəndi, E.A.Qasımov, Q.Z.Abdullayeva - Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları.

I Hissə

II Hissə

III Hissə

Bookmark and Share