İsabal Qurbanov

İsabal Qurbanov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 439 03 43

e-mail: hesablama_riy@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1940-cı il, yanvarın 1-də Qərbi Azərbaycanda anadan olub

1948-1958-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub

1958-1963-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1963-1969-cu illərdə Qərbi Azərbaycanda müəllim,dərs hissə müdiri,direktor vəzifələrində çalışıb

1969-cü ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, üç övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1958-1963,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1985, f.-r.e.n.,«Qeyri lokal sərhəd məsələsinin təqribi həlli»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1969-1972, böyük mühəndis,riyaziyatçı-programlaşdırıcı, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1963-1969, müəllim, dərs hissə müdiri, direktor

5 il dekan müavini işləmiş

1999-cu ildən I prorektorun müavinidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Diferensial tənliklər üçün qeyri lokal sərhəd məsələlərin təqribi həlli

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Bir sərhəd məsələsinin həlli üçün sonlu fərqlər üsulu, BDU-nun elmi əsərləri, 1978, №6, səh.51-60
  2. Bir xüsusi məsələnin təqribi üsulları, Analizin təqribi üsulları,BDU, 1982, 90-99
  3. Bir məsələnin həlli üçün iterasiyalı üsullar, Diferensial və inteqral tənliklərin təqribi həlli, BDU, 1983, səh.70-78

KITABLAR

  1. Hesablayacı maşınlar və proqlamlaşdırma.I-ci hissə,1978
  2. Hesablayacı maşınlar və proqlamlaşdırma.II-ci hissə,1981
  3. Mikro EHM,proqramlaşdırma və praktika.1988
  4. Riyazi proqramlar paketi.2003
Bookmark and Share