Sevil Kazımova

Müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail:sevilkazimova@hotmail.com


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

1982-ci il, sentyabrın 29-da Ermənistan Respublikası Kalinin rayonunda anadan olub

1989-1999-cu illərdə Qaradağ rayonu, 288 saylı orta məktəbdə oxuyub

2000-2004-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

2006-cı ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2000-2004, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2004-2006, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- h/h , müəllim, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2005-2006, müəllim, H.Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi

2004-2005, müəllim, H.Mahmudbəyov adına texniki humanitar elmlər litseyi

Apardığı dərslər: Analitik həndəsə, Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

6 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Toxunan laylanma fəzasında müxtəlif diferensial-həndəsi strukturların (Çiger-Gromoll Metrikası, Affin rabitələri,Geodezik xətlər və s.) tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Kotoxunan laylanma fəzasında Riman metrikasına dair.-Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007, səh. 81-82
 • (2,0) tipli tenzor laylanmasında təbii metrikaya dair. - Azərbaycanın Ümummilli lideri H.Ə.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2008, səh. 25-26
 • «Riyazi nəzəryyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər » Beynəlxalq konfransı 2008, Gəncə
 • Toxunan laylanmada Çiger-Gromoll metrikali geodezik əyrilər.- Riyazi nəzəryyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər konfransının materialları, Gəncə, Azərbaycan, 2008, səh. 94-95

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Çiger-Gromoll metrikali geodezik əyrilər. - Türkiyə riyaziyyatçılar jurnalı. Türkiyə, 2008, səh. 1-8
 2. Geodesics of Cheeger-Gromoll metric. Turkish J. Math. 33 (2009), no.1, 99-105 (SCI-Exp., Turkey).
 3. Some notes concerning Riemannian extensions. Ukrainian Math. J. 62(2010), no.5, 661-675 (SCI-Exp., Ukraine).
 4. Riman çoxobrazlısı üzərində (2,1) tipli tenzorların laylanma fəzasında Riman metrikasına dair.  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Resp. Elmi konf. mat-rı, 20-21 may, 2015-ci il, Bakı, səh. 30-32.
 5. laylanması üzərində Riman metrikası və Riman rabitəsi. AMEA-nın müxbir üzvü, prof.Y.Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubiliyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 10 dekabr 2015-ci il, Bakı, səh. 68-71.
 6. Риманова метрика в расслоении тенезоров типа (1,2) над Римановым многообразием. BDU-nun 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Elmi konf. mat-rı, 25-26 dekabr,  2014-cü il, Bakı, səh. 49-51.
 7. Риманова метрика в расслоении тензоров типа (1,2) над римановым многообразием. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2017, № 4, c. 58-65
 8. Problems of lifts in symplectic geometry. Chin. Ann. Math. Ser. B., to appear (2018) (SCI-Exp., China).
 9. On a new metric on cotangent bundle. Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, 38 (1), pp. 128-138 (2018).
 10. Qasımova V., On the Non-Existence of Global Solutions of the Mixed Problem for One System of the Fourth Order Semilinear Hyperbolic Equations. Applied Mathematical Sciences, HIKARI Ltd, ISSN: 1312-885X, Vol. 12, 2018, no. 11, 505-515.

 

 

Bookmark and Share