Sevil Kazımova

Sevil Kazımova

Müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail:sevilkazimova@hotmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1982-ci il, sentyabrın 29-da Ermənistan Respublikası Kalinin rayonunda anadan olub

1989-1999-cu illərdə Qaradağ rayonu, 288 saylı orta məktəbdə oxuyub

2000-2004-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

2006-cı ildən BDU-da çalışır

Subaydır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2000-2004, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2004-2006, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- h/h , müəllim, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2005-2006, müəllim, H.Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi

2004-2005, müəllim, H.Mahmudbəyov adına texniki humanitar elmlər litseyi

Apardığı dərslər: Analitik həndəsə, Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

6 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Toxunan laylanma fəzasında müxtəlif diferensial-həndəsi strukturların (Çiger-Gromoll Metrikası, Affin rabitələri,Geodezik xətlər və s.) tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2008, Gəncə, Azərbaycan: « Riyazi nəzəryyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər » Beynəlxalq konfransı

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Kotoxunan laylanma fəzasında Riman metrikasına dair.-Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007, səh. 81-82
  2. (2,0) tipli tenzor laylanmasında təbii metrikaya dair. - Azərbaycanın Ümummilli lideri H.Ə.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2008, səh. 25-26
  3. Çiger-Gromoll metrikali geodezik əyrilər. - Türkiyə riyaziyyatçılar jurnalı. Türkiyə, 2008, səh. 1-8
  4. Toxunan laylanmada Çiger-Gromoll metrikali geodezik əyrilər.- Riyazi nəzəryyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər konfransının materialları, Gəncə, Azərbaycan, 2008, səh. 94-95
Bookmark and Share