2011-2012-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN UNİVERSİTETDAXİLİ “50+50” QRANT MÜSABİQƏSİ

07/04/2011

Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdimat sənədlərinin formalarını BDU-nun elektron saytından əldə etmək olar (http://mechmath.bsu.edu.az). Təqdimat sənədləri 1 aprel 2011-ci ildən 15 may 2011-ci il tarixədək fakültə və institutların müvafiq müsabiqə komissiyalarına təqdim edilməlidir.

Fakültə və ETİ-lərin müsabiqə komissiyalarının qərarları və seçilmiş qrant layihələri 30 may 2011-ci il tarixədək universitet komissiyasına təqdim edilməlidir.

2010/2011-ci illərdə “50+50” qrant proqramının qalibləri yeni müsabiqədə iştirak edə bilməzlər.

Universitetdaxili “50+50” qrant proqramı çərçivəsində alınmış nəticələrin nəşri zamanı (məqalə, monoqrafiya, kitab, tezis və s.) bu qrant proqramına hökmən istinad edilməlidir.


Əməkdaşlar üçün təqdimat forması
Doktorant və dissertantlar üçün təqdimat forması
Tələbələr üçün təqdimat formasi

Bookmark and Share