Bakı Dövlət Universiteti

tenzör üzre dünyada ən çox satılan kitab

10/06/2018

Cəbr və Həndəsə kafedrasının müdiri f.-r. e. d.,  prof. Arif Səlimovun kitabı tenzör üzre dünyada ən çox satılan kitabların sırasındadır

Best Selling Tensor algebra Books

 

Bookmark and Share