BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN HESABLAMA RİYAZİYYATI KAFEDRASININ 50 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ KONFRANS KEÇİRİLƏCƏKDİR

24/09/2012

Konfransın işində iştirak etmək istəyən şəxslər 4 səhifə­dən çox olmamaq şərtilə öz elmi işlərini aşağıdakı qaydalar əsa­sında hazırlayaraq

hesablamariyaziyyati50@mail.ru

ünvanına noyabr ayının 1-dək göndərə bilərlər:

MS Word 2003 redaktoru, A5 formatı, hər tərəfdən 2 sm, Times New Roman şrifti, 11 pt ölçüsü, 1 pt interval, riyazi düsturlar MS Equation 3.0-də 11 şrifti ilə yığılmalıdır.

Təqdim olunan elmi işlər elmin müasir tələblərinə cavab verməli və heç yerdə çap olunmamalıdır. Göndərilən işlər rəyə göndəriləcəkdir.

SAMPLE  FILE

ОБРАЗЕЦ


Təşkilat komitəsi

 

Bookmark and Share