BDU-nun 90 İllİk yubİleyİnə həsr olunmuş Rİyazİyyat və mexanİkanIn aktual problemlərİ adlI elmİ konfransI, 29 aprel 2009 İl

20/06/2009

Bakı Dövlət Universitenin Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 29 aprel 2009-cu il tarixində Universitetin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfrans keçiriləcəkdir.

Konfransda tələbə, magistrant, aspirant və gənc tədqiqatçılar iştirak ede bilərlər. İştirak etmək istəyənlər disketlə birlikdə 1-2 səhifəlik tezis (A5 formatda, hər tərəfdən 2 sm, şrift-11, azərbaycan dilində -A3 Times AzLat, rus dilində - Times New Roman) 27 mart 2009-cu il tarixinə qədər BDU-nun «Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası» kafedrasına (yeni bina, 6-cı mərtəbə, 604-cü otaq) müraciət edə bilərlər.

 

Əlaqə tel.: (+994) 12 510 33 56.

e-mail: [email protected]

Bookmark and Share