ELAN

31/05/2021

02 iyun 2021-ci il saat 13:00-da Mexanika Riyaziyyat fakültəsində Microsoft Teams platforması üzərindən “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz”, “Riyazi analiz”, “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedralarının birgə virtual elmi seminarında Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrasının doktorantı Miqdad İmdad oğlu İsmayılovun 1202.01 - Analiz və funksional analiz ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Freymlərin ümumiləşmələri və qrand Lebeq fəzalarında bəzi aproksimasiya məsələləri haqqında” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Dissertasiya işi ilə tanış olmaq istəyən -LİNKə keçid edə bilər.

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

Bookmark and Share