E L A N

10/02/2023

03 mart 2023-cü il tarixində, saat 11:00-da “Diferensial və inteqral tənliklər”, “Hesablama riyaziyyatı” və “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedralarının birgə elmi seminarında “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə qiyabi doktorantı Elvin İbrahim oğlu Əzizbəyovun 1211.01 – “Diferensial tənliklər” ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Müəyyən sinif xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün qeyri-lokal şərtli tərs sərhəd məsələləri” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək (auditoriya #506).

Arzu edənlər seminarda iştirak edə bilər.

Bookmark and Share