E L A N

16/04/2022

"RİYAZİYYAT və MEXANİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" adlı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika – riyaziyyat fakültəsinin təşkilatçılığı ilə 11-13 may 2022-ci il tarixlərində keçiriləcək.

Konfransın məqsədi:

Riyaziyyat və mexanika sahələrində prioritet məsələlərin üzə çıxarılması, innovativ istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi, elmi işçilərin, doktorant, magistr və tələbələrin elmi araşdırılmalara marağının artırılması, əldə olunan elmi-tədqiqat işlərinin mühüm nəticələrinin müzakirə edilməsi.

Konfransın işi aşağıdakı seksiyalar üzrə təşkil olunacaq:

Bookmark and Share