E L A N

18/03/2022

29 mart 2022-ci il saat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 602-ci auditoriyada elmi seminar keçiriləcəkdir. Seminarda  AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Riyazi fizika tənlikləri” şöbəsinin baş elmi işçisi, riyaziyyat elmlər doktoru, professor  Fərman İmran oğlu Məmmədov  “Cırlaşan parabolik tənliklərin bəzi keyfiyyət xassələri haqqinda” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə cırlaşan ikinci tərtib xətti divergent parabolik tənliklər üçün həllər ailəsinin Hölder normasında məhdudlugu və Harnak bərabərsizliyi ilə əlaqədar nəticələrdən bəhs ediləcək. Bu istiqamətdə hansi önəmli nəticələr alınmışdır, bizim tərəfimizdən  hansı yeni nəticələr alınıb və bu mövzuda  açıq qalan  məsələlər haqqında məlumatlar veriləcək.

Bookmark and Share