E L A N

01/02/2022

10.02.2022-ci il tarixində saat 12:00-da Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının ödənişsiz əsaslarla dissertantı Məmmədova Günay Məmməd qızının  “Bəzi qeyri-xətti məxsusi qiymət məsələlərinin  həllərinin lokal və qlobal bifurkasiyası” adlı riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

 

Maraqlananlar iştirak edə bilərlər.

Mexanika-riyaziyyat fakültəsi

Otaq 513

Bookmark and Share