E L A N

17/09/2021

E  L  A  N

01 oktyabr 2021-ci il saat 13:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən BFD 2.17 birdəfəlik Dissertasiya Şurasının nəzdində 1210.01 “Topologiya” ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında (əyani və distant şəkildə) BDU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının doktorantı Səbuhi Eldar oğlu Abdullayevin riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Li cəbroid və qruppoidləri və qeyri səlis modullar kateqoriyasinda  funktorların xassələri” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər. Elmi seminara distant qoşulmaq istəyənlər Microsoft Teams platforması üzərindən aşağıdakı linkə daxil ola bilərlər.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9mcLTxxWj8q9v9gxHVJnhaLm_6Ii7IkvJQVtArFO5gc1%40thread.tacv2/1632381547908?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%228866243c-7458-4a9a-9551-ff39606a7d62%22%7d

Bookmark and Share