E L A N

26/05/2021

28 iyun 2021-ci il saat 11:00-da Mexanika-riyaziyyat fakültəsində Microsoft Teams platforması üzərindən “Diferensial və inteqral tənliklər”, “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları”, “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz”, “Riyazi analiz” kafedralarının birgə virtual elmi seminarında “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının doktorantı Sevda Elxan qızı Isayevanın 1211.01 - Diferensial tənliklər ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi “Qeyri-stasionar tənliklər üçün akustik qoşmalıq şərtli və yaddaş operatorlu qarışıq məsələlər“ mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

Bookmark and Share