E L A N

28/10/2021

10 noyabr 2021-ci il saat 11:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən BFD 2.17/1 birdəfəlik Dissertasiya Şurasının nəzdində 1201.01 “Cəbr” ixtisası üzrə Elmi seminarın iclasında (qismən əyani, eyni zamanda distant şəkildə) BDU-nun “Cəbr və həndəsə” kafedrasının doktorantı Kəmalə Mütalib qızı Vəliyevanın riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Qeyri-səlis modulların homologiyaları” mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər. İclasa Microsoft Teams platforması üzərindən distant qoşulmaq istəyənlər növbəti linkə keçid edə bilərlər:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9mcLTxxWj8q9v9gxHVJnhaLm_6Ii7IkvJQVtArFO5gc1%40thread.tacv2/1635749745659?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%228866243c-7458-4a9a-9551-ff39606a7d62%22%7d

Bookmark and Share