E L A N

25/09/2021

05 oktyabr saat 11:00-da
Reyhan Səyyad qızı Əkbərlinin
“Özlü qabarcıqlı mayelərlə doldurulmuş deformasiyalanan boruda dalğalar” mövzusunda
2003.01 - “Maye, qaz və plazma mexanikası” ixtisası üzrə riyaziyyat
üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin elmi seminarı keçiriləcək.

içtirak üçün LİNKə daxil ola bilərsiniz

 

Bookmark and Share