ELAN

28/03/2021

Bakı Dövlət Universiteti

Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 98-ci

ildönümünə  həsr olunmuş

 

"RİYAZİYYAT, MEXANİKA VƏ  TƏTBİQİ" adlı

RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ KONFRANS

26-27 may, 2021, Bakı, Azərbaycan

 

Konfransın bölmələri:

  • Riyazi analiz
  • Funksional analiz və operatorlar nəzəriyyəsi
  • Diferensial tənliklər və optimal idarəetmə
  • Cəbr və Həndəsə
  • Hesablama riyaziyyatı
  • Mexanika, Tətbiqi riyaziyyat
  • Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası

Virtual konfransda iştirak etmək istəyənlərdən məruzə ediləcək işin tezisinin elektron variantını [email protected] elektron ünvanına göndərmələri xahiş olunur (parametrlər: 1-3 səh. A4 formatda, Microsoft Word proqramında, Times New Roman, şrift 12 pt, interval 1, sol 3 sm, sağ 1,5 sm, yuxarı 2 sm, aşağı 2 sm, düsturlar “Microsoft Equation” redaktorunda yazılmalıdır).

Tezislər azərbaycan, rus və yaxud inglis dilində təqdim eilmiş stilə uyğun formatda hazırlanmalıdır.

Tezislərin qəbulu 15 may tarixinə qədərdir.

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Ünvan: AZ1148, Akademik Zahid Xəlilov küçəsi-23,

BDU Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi

Əlaqə telefonları: (012)  539 04 93

(077) 219 65 28

Email: [email protected]

Bookmark and Share