E L A N

01/12/2021

14 dekabr 2021-ci il tarixində saat 12:00-da BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərən BFD 2.17 Dissertasiya Şurasında 1204.01- “Həndəsə” ixtisası üzrə (əyani və distant şəkildə) Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Cəbr və həndəsə” kafedrasının doktorantı Sevil Fəhrat qızı Kazımovanın riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Diferensiallanan çoxobrazlılar və onların laylanma fəzalarında xüsusi Riman metrikalarının həndəsələri  haqqında” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Arzu edənlər iştirak edə bilər.

 

Otaq:   Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, Koreya mərkəzi.

Bookmark and Share