Elan

09/05/2022

11 may 2022 ci il tarixində keçiriləcək AZƏRBAYCAN XALQININÜMUMMİLLİ LİDERİ HEYDƏR ƏLİYEVİNANADAN OLMASININ 99-CU İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ «RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» mövzusunda RESPUBLİKA ELMİ  KONFRANSININ  P R O Q R A M I ilə tanış ola bilərsiniz

Bookmark and Share