Elan

10/04/2017

E L A N

Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat

fakültəsində

17-18 may 2017-ci il tarixlərində

 

Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının

94 illiyinə

həsr edilmiş

RESPUBLİKA  ELMİ KONFRANSI

keçiriləcəkdir.

İştirak etmək istəyənlər 1-2 səhifəlik tezis və onun diskini (tezislər Microsoft WORD 97-2003 versiyasında, düsturlar “Microsoft Equation” redaktorunda yazılmalıdır: A5 formatda, hər tərəfdən 2 sm, şrift – 12pt, azərbaycan, rus dilində – Times New Roman) 01 may 2017-ci ilə qədər BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə, təzə bina, 5-ci mərtəbə, 507-ci otağa təqdim edə bilərlər.

Əlaqə tel.: (012) 439-04-93

Təşkilat komitəsi

Bookmark and Share